Sisäilma nostettava virustorjunnan kulmakiveksi

"Vaikka vielä on paljon, mitä emme tästä viruksesta tiedä, se ei saisi estää meitä toimimasta järkevällä tavalla sen nojalla mitä jo tiedämme", sanoo Tarja Takki-Halttunen.

Pandemian vastatoimien tehoa ja ennustettavuutta voidaan parantaa vaikuttamalla suoraan sisäympäristöihin.

Haltonin tiedotteen mukaan kehittyneillä sisäilmaratkaisuilla viruksen leviämisen riskiä on mahdollista pienentää tilasta riippuen jopa 90 prosenttia, mutta yksinkertaisetkin keinot auttavat, ja niistä kannattaa aloittaa.

– Epidemiatilanteen jatkuessa vielä pitkään ihmisten on voitava työskennellä ja opiskella myös yhteisissä tiloissa sekä liikkua ja asioida julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa mahdollisimman turvallisesti, sanoo suomalaisen sisäilmayhtiö Haltonin hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Takki-Halttunen.

– Yksilötason käyttäytyminen ja toimenpiteet ovat tässä hyvin tärkeitä, mutta valitettavasti kokemus on osoittanut, että inhimillinen toiminta on lopulta aika vaihtelevaa. Sisätilojen turvallisuutta tulee pikaisesti lisätä vaikuttamalla tehokkaammin suoraan fyysiseen ympäristöön.

Kaikki keinot käyttöön

Infektioriskin pienentämiseksi ilmanvaihdon avulla Halton suosittelee viiden kohdan listaa, johon kuuluvat ilmanvaihdon tehon nostaminen, ilmanjaon tarkistaminen, sisäilman puhdistaminen, huonetilan tuuletus esimerkiksi palaverien välissä sekä tekninen kunnossapito, jolla tarkistetaan ilmastoinnin ja ilmanpuhdistuksen toimivuus.

Yhdistettynä muihin varotoimiin, kuten mekaanisina virusesteinä käytettyihin suojaplekseihin, tilojen kuormituksen hallintaan, hygieniaohjeistuksiin ja sekä yksilötason suojautumiseen mahdollisuuksien mukaan kasvomaskein, saavutetaan parhaat olosuhteet.

Sairaaloissa, joissa taudinaiheuttajat ovat arkipäivää, infektioiden hallinan eri tasot ovat itsestäänselvyys.

Halton toteutti keväällä 2020 tiloissaan tapaustutkimuksen, johon kuului virusaltistusta koskeva riskianalyysi. Sen tuloksena Haltonin omalle toimistolle määritettiin turvallisen töihinpaluun malli, jossa huomioidaan muun muassa tilojen käyttöaste, aktiivisten työpisteiden sijainti, ilmavirtojen ohjaus sekä ilmanvaihdon taso ja erillinen ilmanpuhdistus.

Haltonin toimistolla ei ole toistaiseksi havaittu koronatartuntoja.

– Vaikka vielä on paljon, mitä emme tästä viruksesta tiedä, se ei saisi estää meitä toimimasta järkevällä tavalla sen nojalla mitä jo tiedämme. Nyt pitää ottaa käyttöön kaikki tarjolla olevat keinot alkaen helpoimmin toteutettavista, kuten ilmanvaihdon yleisen tehon nostaminen.

Lue lisää

Katso kaikki