Rejlers suunnittelee Kemin biotuotetehtaan prosessisähköistyksen ja -instrumentoinnin

Rejlers on tehnyt suunnittelusopimuksen Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan prosessisähköistyksen ja -instrumentoinnin suunnittelusta.

Talotekniikka-lehti

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tekee parhaillaan hankesuunnittelua uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Investoinnin arvo on noin 1,6 miljardia euroa, eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas rakennetaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT, Best Available Techniques). Biotuotetehdas ei käytä valmistuessaan lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja sen sähköomavaraisuuden on suunniteltu olevan 250 prosenttia.

Nyt tehtyyn suunnittelusopimukseen kuuluu Metsä Fibren päätoteutuskumppanin Valmetin toimittamien osuuksien toteutussuunnittelu, joka käsittää tehtaan pääprosessit ja automaatiojärjestelmän. Hankkeen työllistävä vaikutus Rejlersille on merkittävä. Metsä Fibre teki uuden tehtaan investointipäätöksen helmikuussa 2021, ja uuden tehtaan rakentaminen alkoi päätöksen jälkeen.

Lue lisää

Katso kaikki