Energiatehokkuutta koskeva lakimuutos voimaan 1.1.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos koskee rakennuksia, joiden lupahakemus tulee vireille 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Valtioneuvosto päätti 15.12.2016 maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen esittelystä Tasavallan Presidentille. Muutos koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta ja määrittelee perusteet ns. lähes nollaenergiarakentamiselle.

Tarkemmat lähes nollaenergiarakentamista koskevat tekniset vaatimukset sisältyvät kolmeen erikseen annettavaan asetukseen, joita ovat valtioneuvoston asetus energiamuotojen kertoimista, ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta sekä ympäristöministeriön asetus sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Asetuksia valmistellaan parhaillaan lausuntokierroksen perusteella.

Asetukset tukevat mahdollisuuksia suunnitella erilaisia ratkaisuja ilmanvaihdon osalta. Esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto on edelleen mahdollista. Myös mahdollisuus perinteiseen hirsirakentamiseen jatkuu.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos koskee rakennuksia, joiden lupahakemus tulee vireille 1.1.2018 tai sen jälkeen. Laissa luetellaan myös rakennustyypit, joita ei tarvitse rakentaa lähes nollaenergiarakennukseksi. Niitä ovat esimerkiksi loma-asunnot, joita käytetään alle neljä kuukautta vuodessa.

Eduskunta hyväksyi lainmuutoksen marraskuussa, ja se sisällytti vastaukseensa lausuman telekuuluvuudesta. Jatkossa ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö laativat yhteistyössä tarvittavat säädökset, jotta asuinrakennuksissa voidaan varmistaa turvallisuuden kannalta välttämättömien matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus.

Lue lisää

Katso kaikki