Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2018: Taloyhtiöissä selvä kahtiajako

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin mukaan taloyhtiöt valmistautuvat huonosti tuleviin putkiremontteihin.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin mukaan taloyhtiöt valmistautuvat huonosti tuleviin putkiremontteihin.

Suomalaiset taloyhtiöt ovat jakautuneet kiinteistön ylläpidossa kahteen ryhmään: vajaa puolet taloyhtiöistä ennakoi remontteja ja reilu puolet ei. Tämä käy ilmi Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrista 2018.

Taloyhtiöistä 46 prosenttia ryhtyi putkiremontin valmisteluun, koska pitkän tähtäimen suunnitelmassa oli otettu kantaa remontin ajankohtaan. Osittain taustalla olivat myös putkiston kuntotutkimukset sekä putkivuodot. 54 prosenttia taloyhtiöistä sen sijaan ei turvautunut pitkän tähtäimen suunnitelmaan, vaan käynnisti putkiremonttihankkeen esimerkiksi siksi, että rakennuksen putket vuotivat tai märkätilat olivat vaurioituneet.

Isännöintiliiton kehityspäällikkö Pekka Harjunkosken mukaan erityisesti iäkkäillä kiinteistöillä pitäisi olla kiinteistön teknisten järjestelmien korjaussuunnitelma.

”Hyvä nyrkkisääntö on 50 vuotta. Jos kiinteistöön ei ole tehty putkiremonttia, on jo kiire alkaa valmistella sitä”, Harjunkoski sanoo.

Harjunkoski kehottaakin osakkaita menemään yhtiökokouksiin tutustumaan taloyhtiön tilanteeseen.

”On mahdollista, että asut kiinteistössä, jossa muhii valtava korjausvaje. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos vanhan kiinteistön korjaussuunnitelmassa on vain hankkeita, jotka eivät vaadi minkäänlaisia rahoitussuunnitelmia.”

Kylpyhuoneita ei aina korjata

Putkiremontti tarkoittaa yleensä käyttövesiputkien uusimista ja sen yhteydessä tehtyjä muita remontteja, kuten viemäreiden, kylpyhuoneiden ja sähköjärjestelmien uusimista. Putkiremontin sisällöstä päätetään yhtiökokouksessa. Yllättäen kuitenkin lähes kolmasosa kylpyhuoneista jää korjaamatta putkiremonteissa.

”Jos taloyhtiö haluaa karsia kustannuksia, kylpyhuoneet jätetään usein korjaamatta. Tämä on asukkaiden kannalta harmillista, koska asumismukavuus ei parane. Lisäksi puutteelliset vesieristeet muodostavat merkittävän riskin talon rakenteille”, Harjunkoski huomauttaa.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometria on tehty vuodesta 2009 ja se on kattavin tutkimus suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden putkiremontteihin. Tutkimukseen vastasi 174 isännöitsijää ympäri Suomea.

Remonttikustannus ei siirry asunnon hintaan

Putkiremontti herättää asunnon ostoa tai myymistä suunnittelevassa usein epäluulon tunteita mutta suotta. Putkiremontti on kiinteistön peruskorjaus, joka tuo lisämukavuutta asumiseen ja nostaa kiinteistön arvoa.

Eri alueiden välillä on kuitenkin suuria eroja sen suhteen, miten putkiremontti vaikuttaa asuntojen hintoihin. Huoneistokeskuksen myyntijohtaja Pipsa Sarin kertoo, että remontin hinta ei siirry automaattisesti asunnon hintaan.

”Arvostetuilla alueilla putkiremontti nähdään yleensä investointina asunnon arvoon, ja myös putkiremontoivat kohteet kiinnostavat ostajia. Edullisemmilla ja vähemmän halutuilla alueilla putkiremontti nähdään enemmänkin kustannuksena, jota ei saada välttämättä myyntihinnassa takaisin”, Sarin sanoo.

Lähtökohtaisesti lähestyvä remontti laskee asunnon kauppahintaa. Lähestyvä putkiremontti alkaa näkyä kauppahinnassa noin 5-6 vuotta ennen saneerauksen aloitusta. Kaikki asunnonostajat eivät kuitenkaan osaa huomioida lähestyvän putkiremontin kustannusta kauppahinnan päälle.

Jos harkitsee ostavansa asunnon, johon on tulossa piakkoin putkiremontti, kannattaa Sarinin mukaan ottaa selvää muutamasta perusasiasta. Selvitä ainakin remontin laajuus, tekotapa, aikataulu, kustannusarvio sekä onko taloyhtiöön tulossa putkiremontin yhteydessä muita remontteja.

Swecon vinkit onnistuneeseen putkiremonttiin

Putkiremontti lisää asumismukavuutta ja kasvattaa kiinteistön arvoa. Julkisuudesta poiketen, suurin osa putkiremonteista onnistuu hyvin, ja tämä on sekä isännöitsijöiden että taloyhtiön hallitusten kanta asiaan.

”Remonttia lykätään usein turhaan, sillä asiantuntijoiden kanssa hyvin suunniteltu ja toteutettu putkiremontti onnistuu. Positiivista onkin, että isännöitsijät ovat Putkiremonttibarometrin mukaan pääosin tyytyväisiä tehtyihin urakoihin”, Sweco Asiantuntijapalvelut -yksikön johtaja Kim Karves toteaa.

Seuraavat vinkit auttavat putkiremontin toteutuksessa:

1. Huolehdi pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS ajantasaiseksi

Pitkän tähtäimen suunnitelman eli PTS:n merkitys putkiremontin aloituksessa on pysynyt barometrin seurantavuosina 2014-2017 lähes samana. Alle puolet vastaajista kertoo, että PTS:lla on ollut merkitystä remontin aloittamiseen.

2. Ota asiantuntijat avuksesi

Taloyhtiön hallituksella ei voida olettaa olevan täydellistä asiantuntemusta putkiremontin vetämiseen. Isännöitsijöillä on usein laaja tietotaito ja kokemusta, mutta putkiremontti on laaja hanke, johon on järkevä ottaa mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta.

3. Panosta hankesuunnitteluun

Hankesuunnittelussa selvitetään toteutusvaihtoehtojen ja kustannusten lisäksi energia-asiat, lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä eri hankintatavat. Kiireessä se ei välttämättä aina ole mahdollista, siksi kannattaa olla ajoissa. Lisärakentamisella voidaan rahoittaa merkittävä osa remonttia.

4. Valitse kumppanisi huolella

Hinta on edelleen Putkiremonttibarometrin mukaan tärkein valintakriteeri eikä riskianalyysejä juurikaan tutkimustulosten mukaan tehdä. Tarkista aina referenssit ja avainhenkilöiden osaaminen. Kilpailutuksen yhteydessä tulisi aina tehdä riskianalyysit yrityksistä.

5. Panosta laadunvarmistukseen ja valvontaan

Tarkoituksenmukainen ja suunniteltu lopputulos on kaikkien tavoitteena. Selvitä, minkälaiset laadunvarmistusmenetelmät yhteistyökumppaneilla on ja palkkaa hyvät valvojat. Laadunvarmistus ja valvonta läpi koko ketjun on taloyhtiön etu ja siihen kannattaa sijoittaa.

Putkiremonttibarometri on luettavissa Isännöintiliiton sivuilta.

Lue lisää

Katso kaikki