Muhoksella valjastettiin urakkakilpailutus kouluhankkeen hyödyksi

Muhoksen uuden lukion suunnittelussa ja rakentamisessa pilotoidaan uutta yhteistoiminnallista kokonaisvastuu- eli KVR-urakkaa.

Muhoksen uuden lukion suunnittelussa ja rakentamisessa pilotoidaan uutta yhteistoiminnallista kokonaisvastuu- eli KVR-urakkaa.

Muhoksen uuden lukion rakentaminen käynnistyi kesäkuussa. Uudenlaisia yhteistyön muotoja sisältävä toteutustapa toi opettajat, tekniset suunnittelijat ja urakoitsijat saman pöydän ääreen jo rakennushankkeen alkumetreillä.

Rakennushankkeen toteutuksesta vastaava urakoitsija valikoitui yhteisissä työpajoissa, joissa samalla sovittiin hankkeen tavoitteista.

”Hankintalain neuvottelumenettely antaa mahdollisuuden hakea julkisiin rakennushankkeisiin paras mahdollinen porukka. Osallistavien työpajojen avulla pystyimme arvioimaan tarjoavan organisaation kompetenssia ja yhteistoiminnallista kyvykkyyttä”, Muhoksen tekninen johtaja Mikko Kari sanoo.

Neuvottelu- ja tarjouskierroksille osallistui kolme palveluntarjoajaa. Toteutusvaiheen sopimus solmittiin toukokuun lopussa Lujatalon kanssa.

Yhteistoiminnallinen KVR-urakkamalli on uusi vaihtoehto julkisten rakennushankkeiden toteuttamiseen.

”Elinkaari- ja allianssimallit ovat hankalasti sovitettavissa pieniin tai keskisuuriin julkisiin hankkeisiin. Alalla on ehdottomasti tilausta toimintamallille, jossa hanketta kehitetään yhdessä ja työmaaosaaminen saadaan mukaan alkumetreistä alkaen.”

Myös opettajat ja oppilaat ovat olleet alusta asti tiiviisti mukana uuden koulurakennuksen suunnittelussa.

 

Parempi kokemus julkisista rakennushankkeista


Yhteistoiminnallinen KVR-urakkamuoto soveltuu erityisesti kuntien ja kaupunkien hankkeisiin, kuten koulu- ja soterakentamiseen.

”Rahaa ei varmastikaan tule lisää, mutta meillä on silti mahdollisuuksia parantaa julkisten rakennushankkeiden laatua ja samalla käyttäjien ja kansalaisten kokemusta niistä”, sanoo toteutusmallin kehittänyt rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä.

Sidosryhmien myönteiset kokemukset ja mielikuvat ovat yksi tavoitteista Muhoksen uuden lukion rakentamisessa. Hankkeen avaintulosalueisiin lukeutuu muun muassa rakennusmateriaalien kierrättäminen.

”Seuraamme rakennushankkeessa tuotettua jätemäärää ja sen uudelleenkäyttöastetta. Tavoitteena on, että 70 prosenttia jätteestä hyödynnetään uudelleen.”

Rakennustyöt nykyisen koulun vieressä alkoivat kesäkuussa. Uusi lukio 170 oppilaalle valmistuu syyslukukauden 2020 alkaessa. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 3 000 brm2 ja kustannusarvo 6,7 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Katso kaikki