Tony Äijö, Toimitusjohtaja, Wavin Finland Oy

Mexichemistä tulee Orbia

Wavinin emoyhtiö Mexichem toimii jatkossa nimellä Orbia.

Maailmanlaajuisena toimijana Wavin:lla on tavoitteena vaikuttaa kestävällä tavalla ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Mexichemin nimenmuutos on linjassa tämän kanssa.

Orbialla on historia tärkeiden tuotteiden valmistajana, se on yksi polymeerien, talotekniikan ja infraratkaisuiden tuottajista. Orbia toimii nykyään yli 40 maassa ja työllistää maailmanlaajuisesti yli 22 000 ihmistä.

Nimenmuutos heijastaa vuoden kestänyttä prosessia, jonka aikana yritys on pyrkinyt muuttumaan organisaatioksi, joka hyödyntää maailmanlaajuista asemaansa parantaakseen ihmisten ja yhteisöjen elämänlaatua. Orbian tavoite on ”Edistää elämää ympäri maailmaa”.

Orbian pitkän aikajänteen strategia mahdollistaa nopean reagoimisen maailmanlaajuisiin tarpeisiin, kuten ruokaturvallisuuden varmistamiseen, vedenpuutteen helpottamiseen, kaupunkiympäristöjen tulevaisuuden suunnittelemiseen, yhteisöjen yhdistämiseen maailmanlaajuisen tietoinfrastruktuurin avulla tai terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen innovaatioiden ja asiakaskeskeisyyden avulla. 

Keskittyminen kestävään kasvuun korostuu myös ImpactMark -merkissä, joka on osa Orbian logoa. Logo puolestaan korostaa Orbian edistymistä suhteessa pitkäaikaiseen taloudelliseen hyvinvointiin, kestävään kehitykseen ympäristön kannalta ja yhteiskunnallisuuden edistämiseen. Orbia ilmoittaa joka vuosi tavoitteidensa saavuttamisasteesta mitattujen tulosten perusteella.

Wavinin kestävän kehityksen ratkaisujen kehittämistä jatketaan täydellä teholla Orbian tuella. Orbia  panostaa pitkäjännitteiseen visioon, joka keskittyy tasapainoiseen kasvuun huomioiden toimintansa vaikutukset ihmisiin, planeettaan ja kannattavuuteen.

Mexichemin nimenmuutos tukee maailmanlaajuisen Wavinin tavoitetta vaikuttaa ympäristöön ja ihmiskuntaan kestävällä tavalla. Kaikki Orbian talotekniikka- ja infrastruktuuritoiminnot toimivat jatkossa keskitetysti Wavin-brändin alla, mikä tarjoaa Wavinille mahdollisuuden maailmanlaajuiseen yhteistyöhön yhtenä tiiminä.

Jätä kommentti

*

*