Koulujen sisäilmaan haetaan parannusta suomalaispilotissa

VTT koordinoi terveellisempään ja turvallisempaan ympäristöön ja sitä kautta parempaan elämänlaatuun tähtäävää eurooppalaista ESTABLISH-hanketta, jonka Suomen pilotti toteutetaan kouluympäristössä. Suomalaiskouluja haetaan nyt mukaan ensi syksynä alkavaan kokeiluun, jossa paneudutaan sisäilman parantamiseen.

Projektissa luodaan uudenlaisia personoituja sovelluksia ja palveluja käyttäjille yhdistämällä henkilökohtaisia fysiologisia mittauksia ja antureilta saatavaa tietoa sisä- ja ulkoilman laadusta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toteuttaa pilotin yhdessä suomalaisten yritysten, Inspector Sec Oy:n, Bigdatapump Oy:n ja UniqAir Oy:n, kanssa. Tavoitteena on saada tietoa sisäilman laadun vaikutuksista oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä sisäilman laadun mittaamisesta luotettavasti.

”Koulut pääsevät vaikuttamaan myös siihen, millaisia tulevaisuuden ratkaisuja sisäilman laadun määrittämiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi kehitetään esimerkiksi erilaisten digitaalisten palvelujen muodossa”, kertoo projektipäällikkö Kaisa Vehmas VTT:ltä.

Pilotissa kerätään tietoa sisäilman laadusta erilaisilla antureilla, joita asennetaan luokkahuoneisiin.

Pilotin aikana opettajille annetaan käyttöön rannetietokoneet henkilön fysiologisen tiedon keräämiseksi. He voivat myös antaa mobiilisovelluksen avulla palautetta siitä, millaiseksi he itse kokevat sisäilman laadun ja oman hyvinvointinsa.

Kokeilun toisessa vaiheessa opettajille jaetaan mobiilisovelluksen avulla toimintaympäristöön ja omaan hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Pilvianalytiikkaa rakentavan Bigdatapump Oy:n projektivastaava Samuli Pöntinen painottaa teknologian merkityksen lisäksi tietoturvakysymyksiä. ”Ensiluokkainen yksilön tietosuoja ja käyttäjille läpinäkyvä datan käsittely ovat olennainen osa projektin toteuttamista. Pilveen perustuvan teknologian avulla voimme saavuttaa parhaan tuloksen sekä käyttäjähyödyn, toteutettavuuden että tietoturvallisuuden näkökulmasta.”

Elinympäristöömme sijoitettujen anturien määrän odotetaan kasvavan lähivuosina huomattavasti. Tämä tarjoaa valtavan potentiaalin kehittää uusia yksilöllisiä ja dataan perustuvia sovelluksia ja palveluita.

Kaikkiaan Euroopan laajuisessa ESTABLISH (Environmental Sensing To Act for a Better quality of LIfe: Smart Health) -hankkeessa on mukana 20 yritystä 7 maasta. Projektin päätavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ilmanlaatua tarkkailemalla ja sitä parantamalla. Pilotti toteutetaan syksyllä 2018, ja se kestää noin neljä kuukautta.

Hankkeen muissa piloteissa optimoidaan kulkuväline- ja reittivalintoja ilmansaasteiden pienentämiseksi kaupunkiolosuhteissa sekä parannetaan sisäilman laatua älykkäiden lämmitys- ja ilmastointilaitteiden avulla.

Lisää ESTABLISH hankkeesta 

Kommentit

  12.10.2017 14:47

  Hei,

  Hieno juttu. Lähtisimme mielellämme kokeiluunne mukaan.

  Terveisin Harri Törmänen, Ounasjoen peruskoulu / Rovaniemi

  12.10.2017 17:23

  Hei,

  Ilmastoinnissa pitää laittaa perusasiat kuntoon ja korjata kaikki rikkinäiset laitteet. Näin saadaan tod.näk. sisäilma ongelmainen koulu kuntoon. Kosteus- ja homevauriot on eri asia. Tähän vaaditaan vain osaavia ihmisiä...

  Eräässä koulussa kävin ilmastoinnin läpi:
  - Suodattimet vaihtamatta usean vuoden ajan
  - IV-koneet laitettu käymään 24/7 huonon ilman takia => suodattimet likaantuvat nopeammin => alipaine repii epäpuhtaudet seinien läpi
  - Yhdessä IV-koneessa raistisilmapelin akseli rikki => alipaineen määrä huomattava
  - Uudet IV-koneet (tulo+poisto) oli asennettu noin 10 vuotta aikaisemmin
  - Vanhat huipparit ja rakenneaineiset kanavat oli jätetty sellaisenaan tulppaamatta paikoilleen => likaiset hormit toimivat tuloilma reittinä
  - jne...

  Mitä tehtiin:
  - nuohottiin kanavat ja säädettiin ilmamäärät
  - lisättiin kaksi VR-lavallista säätöpeltejä
  - vaihdettiin suodattimet
  - korjattiin raitisilmapellin akseli
  - tulpattiin rakenneaineisten kanavien poistoventtiilit ja poistettiin huipparit

  Lopputulos:
  - poissaolot vähenivät syksyllä 90% verrattuna edelliseen vuoteen
  - oppilaat joille tuli asma diaknoosi ja jotka eivät voineet käydä koulu edes lääkeiden voimalla. Aloittivat koulun käynnin ilman lääkkeitä ja oireita.

  Tulevaisuus:
  - huollon tasosta johtuen varmaan sama tilanne kuin alussa

Jätä kommentti

*

*