Kiinnostavinta sähkössä on turvallinen käyttö

Remonttien yhteydessä tulee eteen niin isoja kuin pieniäkin sähköasennustöitä, joiden itse tekeminen on laissa pääsääntöisesti kiellettyä.

Kesä on rakentamisen ja remontoinnin aikaa. Näiden yhteydessä tulee eteen niin isoja kuin pieniäkin sähköasennustöitä, joiden itse tekeminen on laissa pääsääntöisesti kiellettyä.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ylläpitämä Löydä sähkömies -palvelu teetti huhtikuussa 2017 Taloustutkimuksella kuluttajien keskuudessa sähköistystä koskevan kyselyn. Kun kysyttiin ”Mikä kiinnostaa sähköistyksessä?”, saatiin 72 prosentilta vastaukseksi ”Sähkön turvallinen käyttäminen”.

”Kuulostaa hyvältä, että tärkein sähköön liittyvä asia on kansan keskuudessa noin laajasti sisäistetty”, toteaa sähköturvallisuuskouluttaja, tekninen johtaja Esa Tiainen STUL:sta.

Osaaminen on avain toimivaan lopputulokseen kaikessa rakentamisessa. Sähköasennustöiden kyseessä ollessa osaamisen merkitys kuitenkin korostuu. Sähköasennuksia saa tehdä vain henkilö, jolla on viranomaisen (Tukes) myöntämä pätevyys ja joka on määrävälein uusinut sähkötyöturvallisuuskoulutuksensa. Tällä pyritään varmistamaan työturvallisuus asentajalle itselleen sekä hengen ja omaisuuden turva sähköistysten käyttäjille kiinteistöissä ja huoneistoissa.

Kun rakentaminen ja remontoiminen on vilkasta, lähtevät liikkeelle myös sellaiset tilaisuuteen tarttuvat palveluntarjoajat, joilla ei ole tarvittavaa osaamista eikä urakointioikeuksia.

Selkeästi muita alhaisemmalla hinnalla suunnittelu- ja asennustyötä tarjoavaan yritykseen – olipa kyseessä mikä ala hyvänsä – kannattaa suhtautua varoen.

”Halpuus voi johtua mm. siitä, että kouluttautumiseen ei ole investoitu eikä hoideta yhteiskunnallisia velvoitteita, joihin kuuluvat mm. verot, eläkevakuutusmaksut ja asentajille maksettava yleisen sopimustason mukainen palkka. Suomen Tilaajavastuun Luotettava kumppani -ohjelmasta voi kätevästi tarkistaa, ovatko asiat kunnossa. Tätä osoittaa vihreä kuittaustunnus yrityksen tietojen yhteydessä”, sanoo STUL ry:n lakiasiantuntija Inka-Liisa Ahokas.

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös suomalaisten mielikuvaa siitä, millainen sähköasennustyön hinta on suhteessa rakennusalan muiden töiden hintaan. 35 prosenttia vastaajista arveli sen olevan kutakuinkin samaa tasoa, mikä perustui pitkälti (44 %) vastaajien omiin kokemuksiin sähköasennustöitä ostaneina asiakkaina.

Sähköurakoitsija on suositeltavaa kutsua mukaan suunnitteluun heti remontoinnin ja rakentamisen alkuvaiheessa.  Oman asuinalueen ammattilaisten yhteystietoja voi hakea valtakunnallisesta Löydä sähkömies -palvelusta, jossa mukana olevat yritykset ovat kaikki Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäseniä ja jotka ovat myös mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa.

 

Lue lisää

Katso kaikki