Ilmansuodattimien luokitus muuttuu

Ilmansuodattimien uusi kansainvälinen luokitus muuttaa suodattimien valinnan täydellisesti.

Ilmansuodattimien uusi kansainvälinen luokitus muuttaa suodattimien valinnan täydellisesti. Ilmansuodattimia koskeva testaus- ja luokitusstandardi SFS-EN 779 korvautuu uudella SFS-EN ISO 16890 -standardisarjalla, jossa lähtökohtana on yhdistää amerikkalainen ASHRAE 52.2 sekä nykyisin Suomessa käytössä oleva eurooppalainen SFS-EN 779 -standardi.

Uusi standardi tekee mahdolliseksi arvioida ilmansuodattimen vaikutusta sisäilman laatuun, kun tunnetaan paikallisen ulkoilman hiukkasmaisen aineksen (PM) arvot. Oikean suodattimien valintaan tulee merkittävästi nykyistä tarkempia lähtötietoja. Uudessa SFS-EN ISO 16890 -standardissa suodattimet luokitellaan neljään pääluokkaan (ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse), verrattuna nykyiseen suodatinluokitukseen (G, M, F -luokat). Uudessa luokittelussa tarkastellaan koko hiukkaskokoaluetta eikä vain nyt käytettyä 0,4µm hiukkaskokoa

SFS-EN ISO 16890 standardi sisältää neljä eri osiota:

 • Osa 1: Tekniset määritelmät, vaatimukset ja hiukkasmaisen aineksen erotusasteeseen perustuva luokitusjärjestelmä (ePM)
 • Osa 2: Erotusasteen (hiukkaskokoluokittain) ja virtausvastuksen mittaaminen
 • Osa 3: Massaerotusasteen sekä testipölykuormituksesta aiheutuvan painehäviön määrittäminen
 • Osa 4: Käsittelymenetelmä minimierotusasteen määrittämiseen.

Mikä muuttuu?

 • Testiaerosolit DEHS (0,3 – 1 µm), KCl (1 – 10 µm)
 • Varauksenpoistokäsittely tehdään kokonaiselle suodattimelle
 • Testipöly vaihtuu ASHRAE pölystä ISO A2 pölyyn (ISO 12103-1)
 • Testipölypitoisuus 70 mg/m³ -> 140 mg/m³
 • Testipölykuormitus ei ole pakollinen ePM luokille, mutta Eurovent-energiatehokkuusluokitus tulee perustumaan tähän.
 • Kuormitus tapahtuu varauksenpoistokäsitellylle suodattimelle
 • Luokitus muuttuu täysin
 • ePM pääluokat ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10 ja ISO Coarse
 • ePM luokan erotusaste on alkuerotusasteen ja varauksenpoistokäsitellyn erotusasteen keskiarvo, esim. ePM1 55% (minimissään 50 %), luokka-arvot 5 % välein
 • ISO Coarse luokassa ePM10 alle 50 %, luokka-arvo on punnituserotusasteen alkuarvo
 • Siirtymäaika: uutta standardia (SFS EN ISO 16890) voi alkaa käyttää tämän vuoden aikana.
 • SFS-EN 779 käyttäminen loppuu 2018 alussa.

Lue lisää

Katso kaikki