Haltonin Lahden tehtaalle uusi tuotekehityskeskus

Haltonin Lahden tehtaalle uusi tuotekehityskeskus ja esittelytila.

Haltonin Lahden tehtaalle avataan uusi tuotekehityskeskus ja esittelytila.

Halton avaa Lahden tehtaansa yhteyteen vuosien 2020–2021 aikana yhtiön 10. tuotekehityskeskuksen, Halton Innovation Hubin. Se erikoistuu yhtiön Marine-liiketoiminnan kohdeympäristöihin: laivakeittiöihin ja hytteihin sekä energiantuotanto- ja teollisuusympäristöihin. Fyysisten demotilojen lisäksi keskuksessa hyödynnetään VR-teknologiaa ratkaisujen mallintamisessa.

Tuotekehityskeskuksen toteutusprojekti jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Keväällä 2020 tiloista valmistui ensimmäisenä laivakeittiöihin keskittyvä osa, jossa yhtiö esittelee ja testaa patentoituja korkeatehoisia laivakeittiöhuuviaan, energiankulutusta leikkaavaa tarpeenmukaista ilmanvaihtoratkaisuaan sekä keittiöolosuhteisiin suunniteltua integroitua valaistusta, joka voidaan säätää tarkoituksenmukaisesti.

Loppuvuodesta otetaan käyttöön laivahytteihin ja niihin suunnattuihin ilmastointipalkkeihin, hytti-ilmanvaihtoon, korvausilmaratkaisuihin sekä ilmastoinnin käyttäjälähtöisiin säätöjärjestelmiin erikoistuva esittelytila, jossa ratkaisuja mallinnetaan VR-teknologian avulla.

Kolmannessa vaiheessa vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla valmistuu teollisuus- ja laivaympäristöjen ilmastointikanavissa käytettäviin palonrajoittimiin erikoistuva tila. Tilan tarkoitus on tuotekehityksen ja esittelyn lisäksi mahdollistaa sulkupeltien ja palonrajoitinten testaaminen muun muassa polttokokein, sekä suorittaa CE-standardin vaatimusten mukaisia toiminnallisia testauksia.

“Asiakasläheisen, innovatiivisen tuotekehityksemme ansiosta olemme saavuttaneet Marine-liiketoiminnassamme globaalin markkinajohtajan aseman. Lahden uusi Halton Innovation Hub yhdessä muiden kansainvälisten tuotekehityskeskustemme kanssa auttaa meitä entisestään vahvistamaan asemaamme ja kykyämme tuottaa tehokkaita, turvallisia ja asiakasympäristöjen erityisvaatimuksiin parhaiten mukautuvia ratkaisuja” , sanoo Haltonin Marine -liiketoiminnasta vastaava johtaja Sami Piirainen.

Haltonilla on yhteensä 10 tuotekehityskeskusta kahdeksassa maassa, kolmella mantereella.

Lue lisää

Katso kaikki