Finnoon tonttikaupat käynnistävät alueen rakentamisen

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä Skanska Talonrakennus Oy:lle kaksi määräalaa asemakaavan mukaiseen rakentamiseen.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä Skanska Talonrakennus Oy:lle kaksi määräalaa asemakaavan mukaiseen rakentamiseen.

Myytävät tontit sijaitsevat Finnoonkalliossa. Tonttikauppa on lähtölaukaisu uuden Finnoon kaupunginosan asuntorakentamiselle.

Jaosto päätti lisäksi seuraavaa: Asemakaavoitusta on ohjattu vahvoilla kriteereillä, jotta kaavat luovat laadullisen raamin toteutukselle. Kaupunginhallitukselle tai Elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle valmistellaan Finnoon toteuttamisen kriteerit ja/tai toimenpideohjelma, joilla eri käsittelyvaiheissa määritellyt tavoitteet kyetään saavuttamaan.

Lue lisää

Katso kaikki