Epoksiallergian voi torjua

Viemäriputkien sisäpuolinen pinnoitus on aiheuttanut viime vuosina enenevästi ammatti-ihotauteja.

Epoksiyhdisteet ovat yleisimpiä työperäisen allergisen kosketusihottuman aiheuttajia. Teollisuuden aloista epoksi-ihottumia esiintyy eniten rakennusteollisuudessa. Turvalliset työtavat ja ihon huolellinen suojaaminen ovatkin rakennuspinnoitustyössä ensiarvoisen tärkeitä ja vaativat hyvää ohjeistusta työpaikalla.

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen julkaisemasta ”Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla” -tutkimusraportista.

Epoksiyhdisteet ovat voimakkaasti ihoa herkistäviä kemikaaleja, joita käytetään muun muassa kaksikomponenttisissa maaleissa ja liimoissa. Rakennusalalla epoksituotteita käytetään esimerkiksi lattioiden pinnoituksessa sekä betonin ja laatoitusten korjaus- ja saumaustöissä.

”Vanhojen viemäriputkien sisäpuolinen pinnoitus on aiheuttanut viime vuosina enenevästi ammatti-ihotauteja”, erityisasiantuntija Katri Suuronen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Epoksiyhdisteiden aiheuttamat allergiset kosketusihottumat ovat usein niin vaikeaoireisia, ettei työntekijä voi enää käsitellä epoksituotteita vaan hänen on vaihdettava alaa.

Suojaa iho

Työterveyslaitoksen potilaista kaikilla oli käsi-ihottumaa ja yli puolella lisäksi kasvo-ihottumaa. Tutkimuksessa laadittiin uudet diagnostiset ohjeet epoksiyhdisteitä käsittelevien potilaiden ihotestaukseen. Työpaikkakäynneillä todettiin, että epoksiyhdisteitä levisi levityskohteesta työvaatetukselle, työkaluihin ja työkohteiden pinnoille, mikä lisää tahattomien ihokosketusten riskiä.

Työssä käytettiin yleisesti nahka-tekstiilikäsineitä, jotka läpäisevät helposti pinnoitekemikaaleja ja lisäävät siten altistumista.

”Tehokkaaksi ihonsuojaukseksi todettiin pitkävartinen kemikaalinsuojakäsine yhdistettynä useisiin kertakäyttökäsineisiin, joita riisuttiin vaiheittain: tällä pystyttiin myös välttämään kemikaalien leviäminen ympäristöön”, Suuronen kertoo.

Hengityksensuojaimen käyttö ei ole aina välttämätöntä epoksipinnoitustyössä, mutta etenkin kasvomaskilla ja suodattimilla varustetut puhallinsuojaimet koettiin miellyttäviksi käyttää. Ne suojaavat samalla kasvot ja silmät kemikaaliroiskeilta.

Epoksityötä turvallisesti

Tutkimuksen pohjalta julkaistiin vuonna 2015 ”Epoksikansio – kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä” -opas. Kansio sisältää yksinkertaisia ohjeita mm. riskinarvioinnista, ihon suojaamisesta, työntekijöiden perehdyttämisestä ja terveysseurannasta. Epoksikansio julkaistaan kevään 2017 aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisäksi Työterveyslaitos on julkaissut malliratkaisuja suojautumisesta ja turvallisista työtavoista viemärinsaneerauksessa ja muussa rakennuspinnoitustyössä. Ohjeiden avulla on mahdollista tehdä epoksityötä turvallisesti, ihoaltistumista välttäen. Työterveyslaitos toivoo, että epoksiyhdisteiden aiheuttama ihottumariski tunnistetaan rakennusalalla, ja että Epoksikansio ja malliratkaisut otetaan aktiiviseen käyttöön kaikilla pinnoitustyöpaikoilla ja alan oppilaitoksissa.

Lue lisää:

Epoksit rakennusalalla – ammatti-ihotautien ehkäisy. Loppuraportti 

Epoksikansio – kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä, 

 

 

 

Lue lisää

Katso kaikki