Uusittu viemärisaneeraajan henkilösertifiointiin valmentava koulutus suunniteltu yhdessä alan yritysten kanssa

TTS Työtehoseura laati yhteistyössä alan toimijoiden sekä Eurofins Expert Services Oy :n kanssa viemärisaneeraajan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen.

Putkiremonttimenetelmien työturvallisuuteen panostetaan

Modernit viemärisaneerausmenetelmät (MoMent) ry tarjoaa jäsenyrityksilleen Työterveyslaitoksen järjestämää epoksiturvallisuuteen liittyvää koulutusta henkilöstön työturvallisuutta parantamaan.

Epoksiallergian voi torjua

Viemäriputkien sisäpuolinen pinnoitus on aiheuttanut viime vuosina enenevästi ammatti-ihotauteja.