Energiavirasto rahoittaa maakuntien energia- ja ilmastotyötä

Hankkeissa toteutetaan mm. kuluttajien energianeuvontaa, edistetään kuntien ilmasto- ja energiatyötä sekä tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä energia-asioissa.

Hankkeissa toteutetaan mm. kuluttajien energianeuvontaa, edistetään kuntien ilmasto- ja energiatyötä sekä tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä energia-asioissa.

Ensimmäiset Energiaviraston rahoittamat hankkeet energia- ja ilmastotyön vauhdittamiseksi maakunnissa on polkaistu käyntiin. Rahoitusta käytetään ensimmäisessä vaiheessa kuudelle eri toimijalle kahdeksan maakunnan alueella. Näissä maakunnissa on mukana sekä energia- ja ilmastotyössä jo edistyneempiä tahoja että maakuntia, joissa laajemman mittakaavan työ on vasta käynnistymässä.

Alueellinen toiminta tukee ja hyödyntää Motivassa tehtävää energia- ja ilmastotyötä. Tavoitteena on saada enemmän toimijoita mukaan energiatehokkuussopimuksiin sekä toteuttamaan energiakatselmuksia.

Energiaviraston rahoituksella hankkeita toteuttavat tällä hetkellä Benet Solutions Oy Keski-Suomesta, Valonia Varsinais-Suomesta, Ekokumppanit Oy Pirkanmaalta, Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalasta, Lapin ammattikorkeakoulu Lapista sekä Thermopolis Oy, joka toimii Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla.

Ekokumppanien toimitusjohtajan Suvi Holmin mukaan rahoitus on tärkeää, jotta Pirkanmaan kunnille saadaan tietoa energiatehokkuussopimukseen liittymisen hyödyistä. Hankkeen avulla pystytään myös kehittämään yhteistyötä tuotannollisten yritysten ja energiatehokkuuspalveluja tarjoavien yritysten välille.

Lapin ammattikorkeakoulun yliopettaja Petri Kuisma kertoo, että Energiaviraston rahoittama hanke vauhdittaa kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä Lapin maakunnassa. Hankkeessa tuotetaan neuvontaa ja opastusta pk-yritysten, kuntien ja kansalaisten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen.

Energiavirasto laajentaa alueellisen neuvonta- ja opastustyön tukemista myös muihin maakuntiin. Muutama uusi hanke pyritään saamaan käyntiin vielä kuluvan vuoden aikana.

Ensimmäisestä vaiheesta saatuja tuloksia hyödynnetään suunnittelutyössä. Tavoitteena on, että rahoituksen pohjalta kaikilla alueilla havaittaisiin neuvontatyön hyödyt ja sitä resursoitaisiin maakunnissa monipuolisemmin tulevaisuudessa.

 

Lue lisää

Katso kaikki