Energiahintojen ja korkojen nousu ovat realismia – Helsingissä ja Turussa kaukolämmölle on kovimmat hinnankorotuspaineet

POP Asuntoluottopankin toimitusjohtaja Timo Hulkko. Kuva: POP Pankkikeskus osk

Kerros- ja rivitaloissa yleisimmän lämmitysmuodon, kaukolämmön, hintakehitys on muita lämmitysvaihtoehtoja maltillisempaa. Kuitenkin kaukolämmön hinnoissakin on nostopaineita etenkin Helsingin ja Turun seudulla, kertoo POP Pankkikeskus osk tiedotteessaan.

Keskimäärin sähkön hinta (myynti, siirto ja verot yhteensä) on Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tänä vuonna noin 40 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna, joskin kotitalouksien sähkön hinnan nousuprosentit voivat vaihdella nollasta useampaan sataan. Lämmitysöljy puolestaan on keskimäärin noin 75 prosenttia kalliimpaa kuin viime vuonna. Kaukolämmön hinnan nousu on myös reipasta, mutta huomattavasti maltillisempaa kuin muiden energiamuotojen, noin 6 prosenttia.

Niissä kaupungeissa, joissa kaukolämpö tuotetaan pääasiassa maakaasulla ja kivihiilellä, kuten Helsingissä, on hinnan nousupaineet selvästi suurempia. Maakaasun hinta ja kivihiilen hinta on noussut merkittävästi osittain päästöoikeuksien hintojen nousun ja osittain Venäjän hyökkäyssodan myötä.

Muualla Suomessa yleisimpiä polttoaineita ovat metsäpolttoaine, teollisuuden puutähde ja turve. Näiden polttoaineiden hintoihin ei kohdistu yhtä voimakasta nousupainetta. Kaukolämpöyhtiöiden ilmoittamat hinnankorotukset talven ajalle vaihtelevatkin nollasta prosentista jopa reiluun 20 prosenttiin.

− Paikkakuntakohtaiset erot niin kerrostalon kuin rivitalon kaukolämmityskustannusten osalta ovat huomattavat. Jyväskylässä ja Rovaniemellä hinnankorotuspaineita ei juuri näytä olevan, kun taas Helsingissä ja Turussa hinta voi nousta asunnon koosta riippuen parikymmentäkin euroa kuukaudessa, toteaa POP Asuntoluottopankin toimitusjohtaja Timo Hulkko tiedotteessa.

Sähkön myynnin alv-alennus pitää muistaa vähentää ja sähkötuki hakea

− Se, mikä nykyisessä tilanteessa voi hämmentää etenkin uusien asuntolainan ottaneita on se, että negatiivisten korojen aika on mahdollistanut oman kulutustason jatkamisen asuntolainasta huolimatta. Nyt korkojen ja muiden elinkustannusten noustessa, menojaan voi joutua tarkastelemaan uudelleen, Hulkko mainitsee.

Sähkön saatavuus ja sen hinta ovat puhuttaneet ennätyksellisellä tavalla kuluneen vuoden aikana. Hallituksen sähkön myyntiä koskeva arvonlisäverokannan alentaminen 24 prosentista 10 prosenttiin astui voimaan 1.12.2022, ja tämä jatkuu 30.4.2023 saakka. Pienituloisille on lisäksi tarjolla 400 euron omavastuuseen sidottu sähkötuki.

− On historiallista, että hallitus reagoi talveen päättämällä sähkön myynnin arvonlisäverosta. Tämä kertoo paljon odotuksista talvea ja energiamarkkinoita kohtaan. Jo tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että sekä sähkömenojen osalta verottajalle tehtävä kotitalousvähennys että Kelalta haettava sähkötuki auttavat niin sanotusti jälkikäteen eli laskut tulee hoitaa edelleen ajallaan, Hulkko sanoo.

Energiahintojen nousun lisäksi asumisen kustannuksia lisää kohonnut korkotaso. Vaikka kaukolämpökustannukset pysyisivätkin kurissa, asuntolainallisten lainanhoitomenot ovat saattaneet nousta loppusyksystä jo sadoilla euroilla. POP Pankin mukaan näissä kotitalouksissa saattaakin olla haasteita asumismenojen kanssa tulevan talven aikana, sillä käytettävissä olevat tulot eivät näytä kehittyvän lähellekään samaa tahtia hintojen nousun kanssa.

Lue lisää

Katso kaikki