Emeritusprofessori Olli Seppänen: ”Energian säästöä ei pidä tehdä sisäilmaston kustannuksella”

Seppänen on kirjoittanut viisi kirjaa, joista ensimmäinen ilmestyi 1980-luvun alussa. Kirja käsitteli sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. ”Kirjani on vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat ymmärtäneet sisäilmaston merkityksen terveyden, hyvinvoinnin, tuottavuuden ja oppimisen kannalta yhä paremmin.” Kuva: Cristian Hallivuori

Emeritusprofessori Olli Seppänen on työskennellyt talotekniikka-alalla yli 50 vuotta. Mihin suuntaan alan pitäisi hänen mielestään kehittyä?

”Tänä päivänä energiasta puhutaan paljon. Energiakriisi on tuonut mukanaan monia uusia toimijoita, jotka pyrkivät hyödyntämään tilannetta vähäisin perustiedoin politiikassaan tai liiketoiminnassaan.” Tätä mieltä on emeritusprofessori Olli Seppänen. Tilanne vaatisi Seppäsen mielestä vahvemmin aitoa asiantuntemusta ja sitä, että talotekniikka-ala ottaisi yhdessä uudet haasteet vastaan.

– Ala olisi voinut reagoida meneillään olevaan energiakriisiin nopeammin eikä odottaa, että viranomaiset alkavat kampanjoida. Tehdä esimerkiksi nettisivuja ja oppaita sekä olla enemmän julkisuudessa esillä, Seppänen harmittelee.

Seppäsen mukaan talotekniikka-alalle on tyypillistä hajaannus: organisaatioilla on liikaa erilaisia intressejä eikä yhteistä ääntä. Esimerkiksi kulutuksen ja tuotannon väliseen epäsuhtaan on tullut Seppäsen mielestä ratkaisuja hitaasti. Kuluttajille ei ole riittävästi teknisiä apuneuvoja, joilla esimerkiksi kulutusjousto tapahtuisi automaattisesti.

_____________________________________________________________________________________________________________

Tämä teksti on näyte Talotekniikka-lehden 8/2022 jutusta. Mitä muuta kehitettävää Olli Seppänen alalla näkee? Millaisia vaiheita Seppäsen uralla on ollut? Lue lisää ja klikkaa näköislehteen tästä.

Lue lisää

Katso kaikki