CHP on kuntien energiatalouden selkänoja

Bioenergia ry:n mukaan sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on vaarassa.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on energiatehokas tapa tuottaa kunnissa lämmön ohella sähköä. Kuntien energiatalous ja koko Suomen sähköjärjestelmä nojaa vahvasti energiatehokkaaseen yhteistuotantokapasiteettiin. Nyt yhteistuotanto on kuitenkin vaarassa, sanoo Bioenergia ry.

Suomessa kulutetusta sähköstä noin neljännes tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotanto-laitoksissa, joissa polttoaine-energiasta saadaan talteen jopa 90 %.

Yhteistuotannolla on suuri merkitys kotimaisen energian lisäämisessä ja energiajärjestelmän toimivuudelle huippukulutustilanteissa, joissa vaihtelevaa sähköntuotantoa on satunnaisesti tarjolla ja tuontisähkön saatavuuteen liittyy riskejä. Yhteistuotannon aseman vahvistaminen lisää alueen valmiustilaa odottamattomissa tilanteissa.

Kuntien energiayhtiöiden päätökset ja polttoainevalinnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mistä kunnan energiapaletti koostuu. Kuntien energiaratkaisuilla on kauaskantoisia vaikutuksia koko Suomen ja alueiden talouteen ja omavaraisuuteen.

Bioenergia ry:n mukaan kotimaisella bioenergialla ja turpeella voidaan korvata kunnissa fossiilista tuontienergiaa, saada eurot paikallistalouden kiertoon ja parantaa alueiden elinvoimaa ‒ myös alueilla, joilla työpaikkoja on rajallisesti.

Suomen ikääntyvät yhteistuotantolaitokset uhkaavat lähivuosina korvautua lämpölaitoksilla. Sähkön matalan hinnan takia investoinnit CHP-kapasiteettiin ovat vaarassa monissa kunnissa. Tällainen tilanne on mm. Oulussa, missä mietitään parhaillaan uuden CHP-laitoksen rakentamista.

ÅF-Consult Oy:n selvityksen (2016) mukaan yli 40 % nykyisestä CHP-sähkökapasiteetista poistuu vuoteen 2030 mennessä teknisen käyttöikänsä päätyttyä. Kotimaiseen energiaan perustuvaa CHP-kapasiteettia poistuu noin 1 240 MW. Osasta nykyistä CHP-kapasiteettia saatetaan luopua taloudellisesti kannattamattomana ennen teknisen käyttöiän saavuttamista.

Bioenergia ry:n mukaan CHP-laitosten investointitilanne paranee vasta, jos sähkön markkinahinta nousee tuntuvasti tai rinnalle kehitetään uusia kannustimia. Bioenergia ry toivoo konkreettisia toimia, joilla estetään CHP-kapasiteetin väheneminen ja kannustetaan uusiin investointeihin.

Investointiedellytysten parantamiseksi tulisi selvittää kotimaisia polttoaineita hyödyntävän CHP-tuotannon investointikannustimia. Pitkällä aikavälillä energiatuista pitää Bioenergia ry:n mukaan pyrkiä eroon Pohjoismaiden ja Euroopan laajuisesti.

Kuvassa Naanatalin CHP-laitos.

Lue lisää

Katso kaikki