Vuoden rakennuttaja 2019 on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Vuoden 2019 rakennuttajaksi on valittu Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Ilmarinen on kiinteistö- ja rakentamisalan vastuullisuuden edelläkävijä yhdistäen aktiivisen alan kehittämisen tehokkaaseen rakennuttamisen prosessiin. Lisäksi Ilmarinen luo uusia elinympäristöjä rakennuttamalla monipuolisesti erilaisia kiinteistökohteita. Vuoden rakennuttajan rakennuttamistoiminnasta vastaa kokenut ja kehitysmyönteisesti alan eteenpäin viemiseen suhtautuva henkilöstö, joka myös viestii tekemisistään.

Vuoden rakennuttaja on pitkään tehnyt vastuullisuustyötä laaja-alaisesti, joka kulminoituu käytännön teoiksi rakennuttamisprosessin ja kiinteistöjen koko elinkaaren eri vaiheissa.

Jo vuonna 2015 Ilmarinen ilmoitti, että kaikkien uusien kiinteistöjen hiilijalanjälki lasketaan. Ilmarinen on myös mukana EU:n Level(s) hiilijalanjäljen ja resurssitehokkuuden mittarien kehittämisessä Suomessa, ja esimerkiksi aurinkoenergian käytöstä on tullut luonnollinen osa Ilmarisen uudiskohteita.

Lisäksi Ilmarisella on parhaillaan menossa monivuotinen ohjelma useiden kiinteistöjen LEED-ympäristösertifioimiseksi. Toimitilojen rakennuttamisessa Ilmarinen edellyttää vähintään kultatasoista LEED-ympäristöluokitusta.

Vuoden 2019 aikana valmistuneelle Pasilan Triplalle myönnettiin platinatason LEED-ympäristösertifiointi, ja hanke on myös erinomainen esimerkki erilaisia tulevaisuuden kaupunkiympäristöjä muovaamasta kohteesta.

Kiertotaloudessa Ilmarinen on kehittänyt ja ottanut käyttöön käyttöön uusia konsepteja esimerkiksi purkujätteen hyödyntämisessä. Ilmarisen rakentamisen suunnitteluohjeissa jätteen hyötykäytön tavoiteprosentti on lähes 100 prosenttia.

Ilmarinen on tehnyt myös yhteistyötä Invalidiliiton kanssa esteettömyyden huomioimiseksi uudiskohteiden suunnitteluratkaisuissa. Rakennusprojektien sekä ylläpidon projektien onnistumista selvitetään yhteistyökumppaneille suunnatuilla kyselyillä ja toimintaa kehitetään sen perusteella.

Ilmarisen asiantuntijat ovat ja ovat olleet vahvasti mukana alan laadunhallintakonseptien kehittämisessä ja näitä tukevissa hankkeissa. Rakennushankkeissaan Ilmarisen asiantuntijat ovat painottaneet luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä.

Uudistamisen kulttuurista kertovat myös pidennetyt takuuajat sekä laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja työturvallisuuteen perustuvat bonusjärjestelmät. Tavoitteista ja tekemisen kehittämisestä on myös kerrottu avoimesti muille.

Digitaalisuus nähdään Ilmarisella mahdollisuutena. Helmikuussa 2019 päättyneessä KIRA-digi -hankkeessa Ilmarinen oli mukana rakennuttamisen ja ylläpidon rajapintaa käsitelleellä hankkeella.

Jätä kommentti

*

*