Vilkas asuntorakentaminen toi vakautta LVI-urakointiin

Kasvanut asunnonvaihtotarve, matala korkotaso ja kuluttajien luottamus ovat siivittäneet asuntokauppaa ja 2000-luvun voimakkainta asuntotuotantovauhtia.

Kasvanut asunnonvaihtotarve, matala korkotaso ja kuluttajien luottamus ovat siivittäneet asuntokauppaa ja 2000-luvun voimakkainta asuntotuotantovauhtia. Vaikka LVI-urakoitsijoiden näkemykset suhdannetilanteesta eivät merkittävästi poikkea viime syksystä tai vuoden takaisesta, 40 prosentilla kasvanut uudistuotanto luo vakautta tilauskantaa pidemmälle tarkastelulle.

”Tuotannon painottuminen erityisesti pieniin kerrostaloasuntoihin kasvattaa LVI-töiden osuutta, sillä niihin tarvitaan lähes saman verran vesi-, saniteetti- ja ilmanvaihtolaitteita kuin isompiinkin huoneistoihin”, kommentoi LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä.

LVI-asennuksen arvo kasvoi viime vuonna 5,1 prosenttia 3,4 miljardiin euroon. Ala työllistää 14 000 henkeä.

LVI-asennuksen suhdannekyselyn mukaan uudisrakentaminen on vähintään hyvällä tasolla reilulla kolmanneksella LVI-urakoitsijoista, ja liki 40 prosenttia arvioi sen kiihtyvän syksyä kohti. Korjausrakentaminen on vähintään tyydyttävällä tasolla jopa 86 prosentilla, ja suuntauksen ennustetaan jatkuvan loppuvuotta kohden.

Huoltotoiminta on vilkastunut: vastaajista 44 prosenttia (34 prosenttia, syksy 2016) arvioi tilanteen ainakin hyväksi. Lisäksi valtaosa vastaajista arvioi tilanteen jatkuvan vähintäänkin tyydyttävänä tämän vuoden.

Korjausrakentaminen tuo melkein puolet LVI-urakoinnin liikevaihdosta (44 prosenttia). Liikevaihto on noussut reilulla puolella (39 prosenttia, syksy 2016), mutta kannattavuus oli vain tyydyttävällä tasolla 40 prosentilla vastaajista.

Täystyöllistävä tilauskanta on 4 kuukautta, mikä on pitkän ajan keskiarvoa alhaisempi. Tarjouspyyntöjen ja tarjousten määrä on normaalitasolla, mutta niiden odotetaan kasvavan syksyä kohti.

Alan työllisyys on vastanneissa yrityksissä hyvällä tasolla: tällä hetkellä lomautettuna on 5 prosenttia. Loppuvuotta kohti vilkastuvan rakentamisen arvioidaan lisäävän hieman työvoiman tarvetta LVI-urakointiyrityksissä.

”Rakentamisen vahvasta suhdanteesta huolimatta LVI-urakoitsijoiden kannattavuus ei ole kohentunut. Virallisissa tilastoissa on vielä vähän aineistoa, mutta esimerkiksi Balancen mukaan mediaaniyrityksen käyttökate on polkenut paikallaan, ja sekä liiketulos että nettotulos ovat sukeltaneet”, Syrjälä huomauttaa.

 

 

 

Lue lisää

Katso kaikki