Väitös: ”Hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviämisen estäminen osastoiduista tiloista”

Filosofian maisteri Anna Kokkosen väitöstutkimus osoittaa, että tiiviillä eristämisellä ja varmennetulla jatkuvalla alipaineella saadaan estettyä hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviäminen sairaaloiden eristystiloista ja korjausrakennustyöpaikoista.

Kokkosen työhygienian alaan kuuluva väitöskirja Control of Particle Dispersion from Enclosed Spaces (Hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviämisen estäminen osastoiduista tiloista) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin tehokkaita käytänteitä estämään hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviämistä eristettyjen tilojen ulkopuolelle esimerkiksi oviliikenteen vaikutuksesta. Eristettyjen työtilojen sisällä hyvin toteutetuilla ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistustekniikoilla saadaan merkittävästi suojattua työntekijää ja varmistettua terveelliset ja turvalliset olot myös muille rakennuksen käyttäjille.

Kokkonen osoitti tutkimuksessaan, että pölyn leviäminen korjausrakennustyömaan ulkopuolelle estyy, kun työmaa on jatkuvasti alipaineinen, ja paine-ero on vähintään -5 pascalia ympäröivään tilaan nähden. Tiivis eristäminen ja sulkutilan rakentaminen työmaan ja ympäröivän tilan välille ovat keskeisessä roolissa painesuhteiden hallinnassa.

Työkaluihin liitettävät kohdepoistot alentavat merkittävästi pölypitoisuuksia työmaalla ja vähentävät myös pölyn leviämistä korjaustyömaan ulkopuolelle viereisiin tiloihin erityisesti niissä tilanteissa, joissa työmaan eristäminen ja alipaineistus epäonnistuvat takaamaan pölytiiviyttä. Tehokkaista kohdepoistoista huolimatta kaikkea pölyä ei saada siepattua pölylähteestä.

Väitöstyössä testattiinkin työmaalla pölyisän työvaiheen jälkeen tehtävää lyhytkestoista vesisumutusmenetelmää. Sumutusmenetelmän etuna on vähäinen veden määrä, jolloin vältetään materiaalien kastuminen. Lyhytkestoinen sumutus pintamateriaaleja kastelematta tehosti ilman puhdistumista ja siten auttoi hallitsemaan pölyn leviämistä työmaan sisällä.

Kokkosen väitöstyön tuloksia voidaan hyödyntää lähtökohtana alipaineistuksen ja ilmanvaihdon suunnittelussa ja käytännön ohjeistuksen kehittämisessä sairaaloiden eristystiloissa ja korjausrakentamisessa, jotta taataan puhtaampaa sisäilmaa myös samassa rakennuksessa työskenteleville.

Jätä kommentti

*

*