Vain kolmannes taloyhtiöistä kerää varoja etukäteen tulevia korjauksia varten

Kiinteistöliiton mukaan taloyhtiöissä ymmärretään ennakkovarautumisen tärkeys, mutta varoja kerätään huomattavasti harvemmassa yhtiössä.

Talotekniikka-lehti

Kiinteistöliiton toteuttamassa taloyhtiöiden talous- ja rahoituskyselyssä ilmeni, että kolmannes taloyhtiöistä kerää etukäteen varoja tulevia korjauksia varten. Kyselyn vastaajista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, että taloyhtiön tulisi kerätä varoja etukäteen tulevia hankkeita varten.

Varautumisesta on keskusteltu lähes 70 prosentissa taloyhtiöistä.

− Keräämällä osan hankkeen rahoituksesta etukäteen yhtiö pystyy jakamaan osakkaille kohdistuvaa maksurasitusta useammalle vuodelle. Tällöin vastiketasot pysyvät matalampina ja maksuvaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä, muistuttaa Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen tiedotteessa.

Etukäteen kerätyt varat auttavat Järvisen mukaan yhtiötä myös toteuttamaan hankkeita tilanteissa, joissa pankki vaatii yhtiöltä omarahoitusosuutta lähteäkseen rahoittamaan hanketta.

Uudiskohteiden velkamäärät vähenevät kyselyn perusteella nopeasti rakennusvaiheen jälkeen. Kyselyyn vastanneista rakennusvuosien 2010–2014 taloyhtiöistä hieman alle puolella oli velkaa jäljellä alle 100 000 euroa tai ei lainkaan. Vuosina 2015–2019 rakennetuillakin vastaava osuus oli 17 prosenttia.

Taloyhtiöiden velkamäärät ovat kasvaneet myös 1970- ja 1980-luvulla rakennetuissa yhtiöissä, joissa peruskorjaukset ovat tulleet ajankohtaisiksi. Suurin velkakanta löytyy uudiskohteista, mutta kyselyn perusteella tämä ei ole näkynyt toistaiseksi osakkaiden kasvaneina maksuvaikeuksina.

Taloyhtiöissä, jotka ovat valmistuneet vuoden 2010 jälkeen, osakkaiden maksuvaikeuksien lisääntymisestä kertoi noin kolme prosenttia vastaajista. Ennen vuotta 1980 valmistuneiden yhtiöiden osalta maksuvaikeudet olivat lisääntyneet noin seitsemässä prosentissa taloyhtiöistä.

Pienten yhtiöiden lainansaantihaasteet korostuivat Kiinteistöliiton kyselyn vastauksissa. Varsinkin viiden huoneiston ja sitä pienempien yhtiöiden osalta rahoitusta ei usein ole saatavissa pankeilta yhtiölle, vaan korjausten rahoitus tulee järjestää osakkaiden henkilökohtaisten lainojen kautta.

Kyselyssä enintään kymmenen huoneiston yhtiöistä 14,5 prosenttia kertoi kokeneensa ongelmia lainansaannissa, kun yli kymmenen huoneiston yhtiöistä lainansaantiin liittyviä ongelmia oli kokenut runsaat kolme prosenttia lainaa hakeneista yhtiöistä.

Kiinteistöliiton mukaan myös alueelliset erot ovat paikoin merkittäviä. Lisäksi vuokranantajien suuri osuus taloyhtiön osakasrakenteessa aiheutti vastausten perusteella haasteita lainan saannissa.

Huhtikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 3700 taloyhtiöitä.

Jätä kommentti

*

*