Uusiutuvaa lämpöenergiaa palveluna

Suomessa noin 600 kohdetta ostaa lämpöä palveluna lämpöyrittäjältä.

Hollolassa toimiva VikingGenetics Finland Oy on siirtynyt öljylämmityksestä hakelämpöön. Yritys ostaa lämmön palveluna eli maksaa kulutetuista kilowattitunneista. Lämpöpalvelun tarjoaa Hollolan Biolämpö Oy, joka huolehtii vuokratontille rakennetun hakelämpölaitoksen toiminnasta.

VikingGenetics Finland Oy on ollut tyytyväinen vuoden verran toimineeseen palvelumalliin.

”Olemme käyttäneet hakelämpöä Pieksämäen sonniasemalla jo kymmenen vuoden ajan. Rakensimme sinne voimalaitoksen omarahoitteisesti keväällä 2007. Yhteistyömme Pieksämäen laitoksen toimintaa pyörittävän Energiatuote Utriainen Oy:n kanssa on ollut joustavaa ja lämpöä on riittänyt”, sanoo VikingGenetics Finland Oy:n toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko.

Onnistuneen ensimmäisen hankkeen innoittamana yhtiö ryhtyi pari vuotta sitten miettimään öljylämmityksen korvaamista hakelämmöllä myös Hollolassa.

”Päädyimme lopulta lämmön ostamiseen palveluna oman voimalaitoksen rakentamisen sijasta. Hollolan Biolämpö Oy:n kanssa asiat ovat sujuneet sovitusti rakennusvaiheita myöten ja olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen”, Mäkivuokko lisää.

 

Bioenergia vahvoilla lämmöntuotannossa Suomessa

”Käytännön hyvät kokemukset ja etenkin niistä kertominen on aivan oleellista uusiutuvan energian ratkaisujen yleistymiseksi”, muistuttaa Motivan asiantuntija Mervi Suni.

Suomessa bioenergialla on perinteisesti ollut vahva rooli lämmöntuotannossa. Kotimainen lähienergia on keskeinen tekijä kun politiikkatoimia ja tavoitteita pohditaan osana Suomen energia- ja ilmastostrategiatyötä. Bioenergian merkitys korostuu entisestään EU:n vuotta 2020 koskevien sitoumusten myötä.

”Lämpöyrittäjyydellä on ratkaiseva merkitys hajautetun energiantuotannon kasvussa. Lisäksi se parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja tuo lisätuloja kuntiin. Esimerkiksi Lapinjärven kunta Itä-Uudellamaalla hyötyy lämpöyrittäjän palveluista noin 180 000 euroa vuodessa, kun lasketaan myös verotulojen muutos”, sanoo johtava asiantuntija Timo Määttä Motivasta.

Perjantaina 4.11. on ensimmäinen valtakunnallinen Biolämpöpäivä ja siihen liittyen järjestetään runsaasti bioenergiaan keskittyviä tilaisuuksia, joissa esitellään lämpöyrittäjien toimintaa. Helsingissä Postitalolla jo torstaina 3.11. yhdessä Bioenergia ry:n kanssa järjestettävässä tilaisuudessa pohditaan erityisesti lämpöyrittäjyyden tulevaisuutta.

”Lämpöyrittäjäkohteiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, mutta potentiaalisia asiakkaita on vielä runsaasti ”, toteaa Jukka Korri Työtehoseurasta.

Korrin mukaan tällä hetkellä Suomessa noin 600 kohdetta ostaa lämpöä palveluna lämpöyrittäjältä. Etenkin Pohjanmaalla lämpöyrittäjyys on varsin yleistä. Suuri osa lämpöyrittäjien asiakkaista on kuntia, joiden kiinteistöihin, kuten kouluihin, lämpö saadaan vaivattomasti palveluna. Jatkossa etenkin yritysten uskotaan yhä enemmän hyödyntävän lämmön hankinnan ulkoistamista.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki