Uusi työkalu meluselvityksiin

Vahanen-Halme Acoustics uudistaa akustiikkapalvelujen mallinnustyökalujaan ja palkkaa uusia suunnittelijoita.

Vahanen-Halme Acoustics uudistaa akustiikkapalvelujen mallinnustyökalujaan ja palkkaa uusia suunnittelijoita.

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tehdään usein ympäristömeluselvitys, jolla pyritään ehkäisemään melun haitallisia vaikutuksia ympäristössä ja rakennuksissa. Tekniikkaa voi hyödyntää myös esimerkiksi julkisivujen ääneneristystarpeen ja piha-alueiden äänitasojen vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi.

Melun leviämisen laskentamalli, joka simuloi äänen etenemistä ulkona, luodaan CadnaA-ohjelmistolla, ja lopputulos voidaan raportoida kattavana melukarttana.

”Kun meluselvitys tehdään manuaalisesti, äänitasot pystytään laskemaan vain yksittäisiin kohtiin.  Ohjelmistolla mallintamalla voidaan nopeasti tuottaa helposti ymmärrettävä melukartta koko selvitettävälle alueelle”, kertoo Vahanen-Halme Acoustics Oy:n toimitusjohtaja Ville Veijanen.

Lue lisää

Katso kaikki