Uuden pääpoliisiaseman ja vankilan rakentaminen käynnistyy Oulussa

Kuva: Uki Arkkitehdit Oy ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopineet Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan toteutusvaiheen käynnistymisestä. Hankekokonaisuuden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Uki Arkkitehdit Oy ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Kärkihankeallianssimallilla toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 130 miljoonaa euroa, kertoo SRV tiedotteessaan.

Kyseessä on ensimmäinen Suomessa samalle tontille rakennettava poliisin ja vankilan yhteishanke. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2022. Pääpoliisiasema valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä ja vankila lokakuussa 2025. Hanke on turvaluokiteltu hanke.

− Pystymme hyödyntämään aikaisemmin toteutetuissa turvaluokitelluissa kohteissa hankittua osaamistamme tässäkin hankkeessa. Aiemmin olemme toteuttaneet Hämeenlinnaan uuden naisvankilan, Joensuuhun oikeus- ja poliisitalon hankkeen sekä Lappeenrantaan poliisilaitoksen peruskorjauksen. Mittavan kokoinen hanke tuo paikallisesti merkittäviä työllistämisvaikutuksia jo rakentamisvaiheessa, kertoo SRV:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Juha Huhtanen tiedotteessa.

Aiemmin erillään sijainneiden toimintojen toteuttaminen yhdeksi kokonaisuudeksi synnyttää merkittäviä toiminnallisia, logistisia ja tilankäytöllisiä hyötyjä. Pääpoliisiasemaan sijoitetaan poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta ja poliisivankila. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö.

Oulun vankilaan toteutetaan 100-paikkainen tutkinta- ja vankeusvankila miehille ja naisille sekä nuoriso-osastot. Poliisiaseman ja vankilan väliin sijoitetaan sisäyhteydellä toimijoiden yhteisiä tiloja, kuten turvatarkastus ja kokoustiloja. Yhteiseen käyttöön sijoitetaan myös käräjäoikeuden istuntosali, jossa käsitellään vangittujen koskevia rikosasioita. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 32 000 bruttoneliötä.

Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota mahdollisimman vähähiilisten ratkaisujen toteuttamiseen. SRV:n työmaat siirtyivät päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien, ja Senaatti puolestaan on sitoutunut Päästöttömät työmaat -green deal-sopimukseen.

Hankkeen yhteisenä tavoitteena on rakennuksen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen vähentäminen ja tilojen muunneltavuus. Myös sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien terveellisyyteen, rakennuksen huollettavuuteen ja korjattavuuteen sekä jätehuollon kehittämiseen kiinnitetään huomiota.

Lue lisää

Katso kaikki