Urakoitsijaliitot yhdistävät voimansa

Talotekniikka-asennuksen toimijat yhdistävät voimansa uudessa Talotekniikkaliitossa.

Kotimaisten talotekniikkaurakoitsijoiden liitot LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat yhdistäneet voimansa alan edunvalvonnassa Talotekniikkaliitto ry:n alle. Järjestön keskeinen tehtävä on nostaa talotekniikka-alan rooli esiin yhtenä merkittävimmistä ja vaikuttavimmista kokonaisuuksista suomalaisen rakentamisen kentässä.

teksti ja kuvat: Heikki Heikkonen

– Usean vuoden ponnistelujen jälkeen olemme lähteneet näin liikkeelle. Liittohan ei sinänsä ole uusi asia, vaan alun perin talotekniikkaliittoa käynnisteltiin jo pari vuosikymmentä sitten., joten usean vaiheen kautta olemme saavuttaneet yhden strategisen tavoitteemme, toteaa Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Kai Puustinen.

LVI-TU ja STUL jatkavat siis toimintaansa erillisinä liittoina, eikä tämä tule muuttumaan ainakaan lähiaikoina, Puustinen jatkaa edelleen myös STUL:n toimitusjohtajana, ja Talotekniikkaliiton varatoimitusjohtaja Mika Hokkanen toimii yhä LVI-TU:n toimitusjohtajana.

Työmarkkinatoiminta pysyy Talotekniikkaliiton ulkopuolella. Muissa Pohjoismaissa työmarkkina-asioidenkin suhteen on löytynyt yhteinen sävel, mutta tässä kohdin se olisi vain hankaloittanut hankkeen etenemistä merkittävästi eikä olisi tuottanut merkittävää lisäetua.

STUL:n puheenjohtaja Jussi Kuusela korostaa, että nyt haluttiin lähteä liikkeelle niin, että liitoilla on selkeät yhteiset päämäärät ja näiden kahden kautta se on heti mahdollista toteuttaa ilman suuria käännöksiä. Tässä kohdin ei tavoitella työehtosopimusten yhdistämistä.

– Yhteistä liittoa on erilaisissa muodoissa koetettu pystyttää jo pari vuosikymmentä. Nyt aika on vihdoin kypsä sille, että voimme viedä eteenpäin monia yhteisiä tavoitteitamme, kommentoi Talotekniikkaliiton puheenjohtaja Heikki Pesu, joka toimii myös LVI-TU:n puheenjohtajana.

– Olisikin erittäin kummallista, ellemme olisi jo valtakunnallisella tasolla vaikuttamassa, kun seuraavaa hallitusohjelmaa laaditaan.

Pesu ei rajaa muidenkaan liittojen mukaan tuloa pois, mutta hän korostaa, että näillä kahdella toimijalla on selkeä ja kirkas fokus, mihin tässä nyt pyritään.

– Tulevaisuuden suhteen olemme avoimia, mutta lähdimme liikkeelle tietoisesti asennuskärjellä. Tavoitteenamme ei ole kuitenkaan rajata joukkoa.

Toimialan painoarvoa on lisättävä

Puustinen korostaa, että talotekniikan merkitys on edelleen kasvava. Nyt kuitenkin nähdään yhä osa-alueita, joissa ala ei ole mukana oikealla painoarvollaan.

– Talotekniikka-ala on jäänyt perinteisten toimijoiden jalkoihin niin rakentamisen edunvalvonnassa kuin lakien valmistelussa, vaikka talotekniikan merkitys lisääntyy jatkuvasti. Etujen ajamiseksi ei ole ollut käytössä riittävästi olennaista faktaa, yhteisiä toimintamalleja ja tavoitteita.

– Yksi selkeä syy liiton perustamiselle onkin saada toimialalta tarkempia lukuja, jotka avaavat alan merkityksen suomalaisen rakentamisen ja yhteiskunnan osatekijänä. Merkityksemme ytimestä on syytä muistaa, että ilman talotekniikkaa nykyaikaiset asunnot eivät olisi edes asuinkelpoisia, Puustinen huomauttaa.

Puustisen mukaan esimerkiksi rakentamisen prosessissa talotekniikka on otettava huomioon entistä aikaisemmassa vaiheessa. Tällöin parannetaan lopputulosta kokonaisuudessaan. Keskittämällä talotekniset voimat yhteisen liiton alle mahdollisuudet roolin kehittämiseen ovat jatkossa paremmat.

– Meidän on saatava entistä suurempi rooli rakentamisessa jo heti alusta lähtien, ei vasta sen loppuvaiheissa. Tähän liittyviä ratkaisuja ja toteuttamista haluamme nopeuttaa, sillä vaatimuksemme ovat konkretisoituneet liian hitaasti, Puustinen sanoo.

– Talotekniikka on toisaalta selkeä yhtenäinen kokonaisuus, toisaalta useiden omien alojensa ammattilaisten laaja yhdistelmä. Tekemisen kautta yhteistyömme konkretisoituu ja saamme hyödynnettyä yhteisvoimamme niin LVI-TU:n kuin STUL:in jäsenien hyväksi, toteaa Puustinen.

Lisää Talotekniikkaliitosta ja sen vaikutuksesta sekä merkityksestä toimialaamme voit lukea 23.6. ilmestyvästä Talotekniikka-lehdestä.

Lue lisää

Katso kaikki