Ulkomaisen työvoiman käyttö valvonnassa

Ulkomaisen työvoiman valvonta kohdistuu rakennusalalla yhä useammin alihankintayrityksiin.

Etelä-Suomessa on alettu valvoa aiempaa tarkemmin ulkomaisen työvoiman käyttöä rakennusalan alihankintayrityksissä. Alihankintayrityksissä valvotaan erityisesti työntekijöiden palkkausta ja työaikoja. Tavoitteena on varmistaa, että työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan sekä suomalaisten että ulkomaisten työntekijöiden kohdalla.

Tarkastuksia tehdään sekä suomalaisiin että ulkomaisiin alihankintayrityksiin. Alihankintayritysten tarkastusten lisäksi valvonnassa jatketaan myös perinteisiä työmaatarkastuksia, joilla valvotaan lähinnä työnteko-oikeutta.

Rakennusalan alihankintayrityksiin tehtiin viime vuonna Etelä-Suomessa yli sata tarkastusta, joissa keskityttiin ulkomaisen työvoiman käyttöön. Työaikakirjanpito oli kunnossa vain joka kolmannella tarkastetuista yrityksistä.

22 yrityksessä työnteko-oikeutta ei ollut varmistettu lainmukaisesti. 11 yrityksessä ilmeni aihetta epäillä ulkomaisten työntekijöiden palkkasyrjintää, ja työnantajalle annettiin velvoite noudattaa yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa.

Etelä-Suomessa ulkomaisen työvoiman käyttöä valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Mikäli valvonnassa havaitaan olennaisia puutteita, tarkastaja antaa velvoitteita niiden korjaamiseksi. Valvonnan ohella tarkastajat ohjaavat ja neuvovat yrityksiä toimimaan Suomen työlainsäädännön mukaan.

Virosta tulevalla työntekijällä ei välttämättä ole työnteko-oikeutta Suomessa

Lain mukaan työnantajan pitää varmistaa ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus Suomessa ja säilyttää tätä tietoa työpaikalla. Valvonnassa on havaittu, että rakennusalan työnantajilla on tähän liittyen yhä paljon tietämättömyyttä ja virheellisiä käsityksiä.

Yksi yleinen luulo on se, että Virosta tulevalla työntekijällä olisi automaattisesti työnteko-oikeus Suomessa. Tämä käsitys on väärä, sillä vaikka virolaisilla on EU-maan kansalaisina työnteko-oikeus Suomessa, niin Virossa asuu myös paljon kansalaisuudettomia ja Venäjän kansalaisia.

Tyosuojelu.fi-sivustolta löytyy tarkempaa tietoa työnteko-oikeuden varmistamisesta ja lähetettyjen työntekijöiden työnteko-oikeudesta.

 

Lue lisää

Katso kaikki