Ulkomaisen työvoiman käyttö valvonnassa

Ulkomaisen työvoiman valvonta kohdistuu rakennusalalla yhä useammin alihankintayrityksiin.