Nopeiden U-arvon mittausten kehityshanke sai rahoitusta

Nopeasti, jopa tunnissa saatavat U-arvon mittaukset ratkaisevat huomattavan osan rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä ongelmista.

Nopeasti, jopa tunnissa saatavat U-arvon mittaukset ratkaisevat huomattavan osan rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä ongelmista.

Nopeiden U-arvon mittausten kaupallistamista kehittävälle hankkeelle on myönnetty huomattava taloudellinen tuki. Hanketta tukevat Business Finland, Saksan kauppa- ja energiaministeriö, Suomen ympäristöministeriö, Stiftelsen för teknisk utveckling och forskning, Kiinteistöliitto sekä RakLi.

Hankkeen koordinaattorina toimii Ammattikorkeakoulu Arcada. Konsortion muut jäsenet ovat Tampereen teknillinen yliopisto/rakennusfysiikka, Raksystems Insinööritoimisto Oy, FIW München ja Deutsches Energieberater-Netzwerk (DEN eV).

Ratkaisu homeongelmiin?

Nopeasti, jopa tunnissa saatavat U-arvon mittaukset ratkaisevat huomattavan osan rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä ongelmista. Mittaamalla saatuja todellisia U-arvoja voidaan hyödyntää esimerkiksi korjausrakentamisen laadukkaammassa suunnittelussa ja taloudellisemmassa toteutuksessa, energiatodistusten laadinnassa, rakentamisen tehokkaammassa laadunvalvonnassa sekä kosteusongelmien ja -vaurioiden kartoituksessa.

”Tähän asti asiantuntijat ovat määrittäneet eri materiaalien U-arvot taulukkoarvoihin perustuvilla laskelmilla, jotka ovat saattaneet aiheuttaa arvoihin suuria, jopa 30-50 prosentin heittoja. Näin toteutettujen laskelmien vuoksi korjausten takaisinmaksuajoissa on saattanut olla merkittäviä marginaaleja”, kertoo Raksystems Insinööritoimisto Oy:n hankkeen vastuullinen johtaja, johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala.

”Todelliset U-arvot saattavat tarkoittaa kiinteistöjen omistajille jopa 50 prosenttia pienempiä korjauskustannuksia ja tarvittavaa laadunvarmennusta uudisrakentamisessa. Uudella menetelmällä saamme siis rakennuskannan korjaamiseen tarkkaa kustannusohjaamista”, selventää Ammattikorkeakoulu Arcadan Energia-ja materiaalitekniikan yksikön osaston johtaja Mikael Paronen.

Kaksi vuotta kestävän hankkeen päätavoitteena on kehittää seinärakenteiden termiseen hitauteen liittyvien mittausrajoitusten raja-arvoja eli toisin sanoen laatia ohjeita millaisissa sääolosuhteissa eristekykyyn liittyvät nopeat U-arvon mittaukset voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella. Hankkeessa kehitetään myös teknisiä työkaluja kohteissa suoritettavia mittauksia sekä kirjallista raportointia varten. Lisäksi on tarkoitus kehittää  koulutusjärjestelmää erityisesti Saksan markkinoiden tarpeisiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kuvassa: Raksystems Insinööritoimisto Oy:n energia-asiantuntija Ossian Pekkala asentaa U-arvon mittauslaitetta kohteen ikkunapintaan.

Lue lisää

Katso kaikki