Työsuojeluviranomaiset älähtivät laiminlyönnistä

Sähkökaapeleiden sijainnin selvittämättä jättäminen kaivutyössä johti työtapaturmaan ja sakkoihin.

Sähkökaapeleiden sijainnin selvittämättä jättäminen kaivutyössä johti työtapaturmaan ja sakkoihin.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi maa- ja vesirakentamiseen erikoistuneen yrityksen työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta 15 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 10.12.2020.

Tuomio liittyy Etelä-Karjalassa kesäkuussa 2018 tehtyyn kaivutyöhön, jossa kaivukoneenkuljettaja loukkaantui. Kaivukoneenkuljettaja oli kaivaessaan maata osunut sähkökaapeliin, joka oli katkennut.

Kaivukoneenkuljettaja oli saanut katkenneesta sähkökaapelista sähköiskun ja loukkaantunut. Kaivettavan alueen sähkökaapelien sijaintia ei ollut selvitetty ennen kaivutyötä.

Työmaan työnjohtaja oli ennen kaivutöiden aloittamista tilannut energiayhtiöltä kaapelikartat ja -näytöt koko kaivuualueelle, mutta käytännössä valvonut näyttöjen suorittamisen ja käynyt kartat kuljettajan kanssa läpi vain kaivualueen alkumatkan osalta. Sen jälkeen työnjohtaja oli luottanut siihen, että energiayhtiön johtokartoittaja yleisen käytännön mukaisesti huolehtii kartat ja näytöt siitä eteenpäin aina sitä mukaa kuin työmaa etenee tai että kaivukoneenkuljettaja tilaa itse tarvittaessa näytöt.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei se, että käytännössä on ollut tapana menetellä tällä tavoin, vapauta työnjohtajaa velvollisuudesta huolehtia siitä, että kartat ja näytöt ovat olleet kaivinkoneenkuljettajan käytössä ennen kuin tämä aloittaa tai jatkaa kaivamista. Käräjäoikeus katsoi työnjohtajan huolimattomuudesta aiheuttaneen työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden laiminlyömällä kaapelikarttojen luovuttamisen kaivuutyötä tekeville työntekijöilleen ja kaapelinäyttöjen kautta sen varmistamisen, että kaivuutyötä tekevät työntekijät tiesivät sähkökaapelien paikat.

Kaivukoneenkuljettajan työnantajan edustajan lisäksi päätoteuttajan vastuuhenkilö tuomittiin työturvallisuusrikkomuksesta 10 päiväsakkoon. Yhteisösakkovaatimus sekä työnantajaa että päätoteuttajaa vastaan hylättiin.

Työsuojelun lakimies Anu Virkki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan velvollisuutena on ennen maa- ja vesirakennustyön aloittamista ottaa selvää muun muassa yhdyskuntatekniikan aiheuttamista haitta- ja vaaratekijöistä, kuten paikalla olevien sähkökaapeleiden sijainnista.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 10.12.2020, asianro R 20/644. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lue lisää

Katso kaikki