Tuomo Niemelä todisti: energiatehokkuus vaatii talotekniikkaa

Tuomo Niemelän tuore väitöskirja todistaa: Kustannus- ja energiatehokas peruskorjaus saavutetaan lämpöpumppu- ja talotekniikkaratkaisuilla.

Granlund Consultingin johtavan asiantuntijan Tuomo Niemelän väitöstutkimuksessa luotiin sisäympäristöolosuhteita parantavia peruskorjauskonsepteja tyypillisille suomalaisille 1960–80 -luvun rakennuksille. Tutkimuksen tulosten perusteella tämän hetkisiä rakennusten peruskorjausten primäärienergia-tehokkuusvaatimuksia voitaisiin tiukentaa merkittävästi.

Kustannus- ja energiatehokkuus ovat usein rakennusten peruskorjaushankkeissa keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joista molemmat haluttaisiin saavuttaa. Olemassa olevaa rakennuskantaa pitäisi korjata hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sisäilmasto-olosuhteiden parantaminen huomioiden – ja kustannustehokkaasti. Tämä on ollut haastava tehtävä.

Niemelän 2.2.2018 julkaistun väitöstutkimuksen mukaan olemassa olevan rakennuskannan ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi pienentää, kun peruskorjausinvestoinnit keskitetään lämpöpumppujärjestelmiin ja rakennusten taloteknisiin järjestelmiin sen sijaan, että investoitaisiin rakennusten ulkovaippojen massiivisiin peruskorjauksiin.

Tulokset osoittavat, että nykyisiä peruskorjauksia koskevia energiatehokkuuden parantamisen minimivaatimustasoja voitaisiin jopa tiukentaa 10–30 prosenttia rakennustyypistä riippuen. Tulevat uudisrakennusten lähes nollaenergiavaatimustasot voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti myös peruskorjaushankkeissa.

Niemelän väitöstutkimuksessa määritettiin kustannustehokkaat peruskorjauskonseptit tyypillisille suomalaisille rakennustyypeille. Mukana olivat niin 1960- ja 1970-luvun asuinkerrostalot, 1960- ja 1970-luvun opetusrakennukset kuin 1980-luvun toimistorakennukset.

Konseptit huomioivat muun muassa hankkeen taloudellisen kannattavuuden, energiatehokkuuden parantamisen sekä sisäympäristöolosuhteiden parantamisen. Myös käyttäjä-, toiminnallisuus-, toteutettavuus- ja laatunäkökulmat ovat mukana.

”Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää näiden rakennustyyppien peruskorjausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Peruskorjauskonsepteilla rakennusten käyttökustannuksia saadaan pienennettyä järkevällä takaisinmaksuajalla ja mahdollisimman hyvällä sijoitetun pääoman tuotolla”, Niemelä tarkentaa.

Väitöskirjan nimi on Cost-optimal renovation of residential, educational and office buildings in Finnish climate toward nearly zero-energy buildings, ja sen ala on energiatekniikka, rakennusten energia- ja LVI-tekniikka. Väitöstilaisuudessa vastaväittäjinä toimivat professori Jonathan Wright Loughborough Universitystä ja professori Per Heiselberg Aalborg Universitystä. Työn valvoja oli professori Risto Kosonen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Aalto yliopiston kehittämää MOBO-työkalua, joka mahdollistaa jopa miljoonien rakennuskohteeseen soveltuvien ratkaisujen vertailun samanaikaisesti.

Kuvassa vasemmalta lukien professori Jonathan Wright, Tuomo Niemelä, professori Risto Kosonen ja professori Per Heiselberg. kuvaaja: Juha Jokisalo. 

Jätä kommentti

*

*