Toimitilat energiatehokkaammiksi – Vinkit kiinteistöammattilaisille energiansäästöön

Kuva: Pixabay

Suurten toimitilakiinteistöjen energiankulutusta on mahdollista vähentää oikeilla säädöillä ja asetuksilla.  Avainasemassa ovat tarpeenmukainen ja oikein säädetty lämmitys, ilmanvaihto, valaistus, vedenkäyttö, jäähdytys ja sähkölämmitykset, kertoo Motiva tiedotteessaan.

− Kiinteistön käyttäjien toimilla voidaan myös vaikuttaa erityisesti käyttäjäsähkön kulutukseen. Kannattaa siis keskustella avoimesti talven tilanteesta ja opastaa heitä oman toiminnan säästömahdollisuuksista, painottaa Motivan johtava asiantuntija Harri Heinaro tiedotteessa.

− Välittömiä, tässä hetkessä tarvittavia säästöjä voidaan saavuttaa ymmärtämällä kiinteistön yksilölliset tekniset mahdollisuudet ja kiinteistön nykyisen käytön tarpeet. Energiansäästön tarkastuslistat auttavat suuresti näiden mahdollisuuksien järjestelmällistä läpikäyntiä ja pienien energiansäästöpurojen löytämistä, toteaa Raklin tekninen johtaja Mikko Somersalmi.

Motivan vinkit toimitilakiinteistöjen energiansäästöön tulevaksi talveksi:

Lämmitys

Aseta sisälämpötilat tarpeen ja käytön mukaan:

 • Aseta tyhjiin tiloihin ylläpitolämmitys ja työskentelytiloihin työn mukainen lämpötila (+20–21 °C). Huomioi kuitenkin työskentelytilojen lämpötilasuositukset. Käy läpi myös niin sanottujen toissijaisten tilojen, kuten esimerkiksi autohallien ja varastojen, lämpötilatasot ja alenna niitä mahdollisuuksien mukaan.
 • Alenna lämmityksen säätökäyrän asetusarvoa aste kerrallaan ja seuraa sisälämpötiloja, hae minimi.

Varmista lämmityslaitteiden toiminta:

 • Tarkista lämmitysverkoston säätöventtiilit, seuraa toimintaa ja varmista asetusarvon mukainen menoveden lämpötila.
 • Aseta kiertoilmalämmittimien asetusarvot tavoitelämpötilaan ja huomioi anturin sijainti.

Ilmanvaihto

 • Aseta käyntiajat tilojen todellisten käyttöaikojen mukaan, porrasta käyntiinlähdöt. Varmista aina kuitenkin riittävä ilmanvaihto.
 • Ohjelmoi ja säädä ilmavirrat tarpeen mukaan, hyödynnä osatehoja aikaohjelmissa.
 • Varmista lämmöntalteenottolaitteiden (LTO) toiminta esimerkiksi kaksi kertaa lämmityskauden aikana. Tarkasta myös LTO:n puhtaus, tiiveys ja LTO-nesteen oikea pitoisuus.
 • Aseta sisäänpuhalluslämpötilat oikealle tasolle (max +18 °C). Lämmitetään tiloja lämmitysverkostolla, ei ilmanvaihdolla. Tarkista myös muut asetukset ja säätöjen toiminta.
 • Tarkista ilmanvaihtokoneiden kiertoilman käyttö ja säädön toiminta. Tarkista myös siirtoilman tarkoituksenmukainen käyttö.

Valaistukset

 • Sammuta kaikki tarpeeton valaistus ja poista turha käyttö aikaohjelmista. Ohjeista tilojen käyttäjiä valaistuksen käytöstä.
 • Tarkista kohde- ja yleisvalaistuksen samanaikaisen käytön tarve ja valaistuksen kokonaisuuden energiatehokkuus.
 • Tarkista ulko- tai sisävalaistusta ohjaavan valoisuusanturin puhtaus ja asetukset.

Sähkölämmitykset

 • Varmista kattokaivojen, räystäskourujen, luiskalämmitysten, lastauslaiturien, aluelämmitysten, autolämmitystolppien ja saattolämmitysten ohjausten toimivuus ja energiatehokkaat asetusarvot.
 • Mieti saunojen lämmityksen tarve ja lämpötilatasot (70−80 °C) sekä ajasta tarpeenmukaisesti.

Jäähdytys

 • Tarkista jäähdytyskoneikkojen sekä verkostojen asetusarvot ja käyntiluvat (selvitä käyntiluvan muutostarve, jos asetus on alle +15°C), porrasta käyntiin lähdöt.
 • Varmista, että tiloja jäähdytetään vain todelliseen tarpeeseen lämmityskaudella. Ei päällekkäistä lämmitystä/jäähdytystä.
 • Tarkista erilaisten laitetilojen jäähdytyksen asetusarvot ja toiminta.

Opasta, kannusta ja osallista kiinteistön käyttäjiä – henkilöstöä sekä tilojen vuokralaisia – energiansäästöön ja ilmoittamaan mahdollisista energiansäästökeinoista.

Tilojen vuokralaisten kanssa on hyvä käydä läpi myös heidän mahdollisuutensa energiansäästöön omassa toiminnassaan ja kannustaa heitä ottamaan käyttöön energiaa säästäviä toimintatapoja.

Lue lisää

Katso kaikki