Teemu Hausen on vapautettu tehtävistään

Assemblinin hallitus on päättänyt vapauttaa Teemu Hausenin toimitusjohtajan tehtävistä. Yrityksen toiminnan vakauttamiseksi ja turvatakseen yrityksen kehittymisen tulevaisuudessa Assemblin käynnistää uuden toimitusjohtajan valintaprosessin heti.

Hausen valittiin EMC Talotekniikan toimitusjohtajaksi 1.9.2014. Hausenin edeltäjä Kimmo Liukkonen joutui jättämään yrityksen vaisun tuloskehityksen takia.

EMC Talotekniikka vaihtoi nimensä Assemblin Oy:ksi 2016. Vuonna 2014 Assemblin Oy teki tappiota 2.1 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 tappiota tuli 13,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosta rasittaa tytäryhtiöosakkeiden alaskirjaus 12,0 miljoonaa euroa. Näin ollen liiketoiminnallista vuositappiota on saatu pienennettyä, mutta ei riittävästi.

Uuden toimitusjohtajan valintaan saakka Assemblinin hallituksen puheenjohtaja Mats Wäppling hoitaa osan Assemblin Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä.

Assemblin Oy:n uuden brändin rakentaminen, yhtiöiden sulautuminen sekä kulttuurimuutos ovat edenneet suunnitellusti. Kuitenkaan yhtiön tuloskehitys ei ole ollut asetettujen tavoitteiden mukainen.

Suomessa Assemblin toimii kahdeksalla eri paikkakunnalla. Assemblin Oy:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Assemblin palvelee asiakkaita valtakunnallisesti Helsingin, Vantaan, Hyvinkään, Jyväskylän, Turun, Tornion, Rovaniemen ja Oulun toimipisteistä käsin.

Assemblin-konsernin liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 5 000 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla Pohjoismaissa.

Assemblinin omistaa Triton pääomasijoitusyhtiö. Triton-rahastot sijoittavat ja tukevat keskisuurten yritysten positiivista kehitystä. Tritonin portfolion 27 yrityksen yhteenlaskettu myynti on noin 11,7 miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 53 500 työntekijää.

Kommentit

    14.1.2017 10:18

    Tähän konserniin kuuluvat yritykset: Assemblin Oy, Assemblin Finland Oy, Assemblin Pipeline Renovation Oy, Assemblin Prefabricate Oy ja Assemblin Automation Oy. Vuoden 2015 luvut olivat: liikevaihto n.70 milj.€ ja tulos tappiolla n.20 milj.€.
    Vuodenvaihteessa rakennetta on muutettu niin, että yritykset on sulautettu Assemblin Oy:n alle. Yhtenä syynä lienee se, että näin luvut saadaan häivytettyä piiloon. Nämä kyllä löytyvät virallisista tilinpäätöstiedoista. Lienee myös niin, että vuoden 2016 luvut ovat myös umpisurkeat. Käytännössä yhtiö elää pääomasijoittajan rahoituksella, koska oma kassavirta ei riitä toiminnan pyörittämiseen.

    27.1.2017 14:44

    Mistähän arvelevat löytävänsä Nuutista(joutui lähtemään ennen Liukkosta), Liúkkosta ja Hausenia osaavamman mihen tai naisen tästä maasta?

Jätä kommentti

*

*