Talotekniikkainfon oppaiden päivitys valmistui

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan ja Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan päivitykset tehtiin kevään aikana ja päivitykset on julkaistu Talotekniikkainfo-sivustolla.

 

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivitys jatkuu vielä alkusyksyyn. Oppaiden päivityskierrokset tehtiin Taltekan koollekutsuman Sisäympäristöryhmän ohjaamana kevään aikana.

Päivitystyötä varten koottiin oppaiden kirjoittajista koostuneet työryhmät, jotka kävivät läpi oppaista saadut palautteet, vastasivat niihin ja muuttivat oppaiden tekstejä palautteiden perusteella.

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan päivityskierros tehdään vielä osana oppaat valmistanutta kehityshanketta ja päivitys on vielä käynnissä kesän ajan. Päivityskierroksella keskitytään oppaiden käytettävyyteen ennen kaikkea suunnittelun näkökulmasta.

Päivitysryhmä koostuu keskeisten suunnittelutoimistojen edustajista.

Palautteita on kerätty oppaiden julkaisemisesta lähtien aluksi sähköpostien ja muiden yhteydenottojen kautta ja lokakuusta 2018 lähtien ensisijaisesti opassivujen alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta. Palautteissa on huomioitu myös ympäristöministeriön kuulemis- ja palautetilaisuuksissa saadut palautteet.

Päivityksen julkaisemisen yhteydessä on julkaistu myös palautteisiin annetut vastaukset opassivujen alaosan Kommentit-osasta yhdessä saatujen palautteiden kanssa.

Palautteiden keruu opassivustojen yhteydessä olevan lomakkeen kautta on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Saadut palautteet ovat olleet hyviä ja rakentavia.

Kommentointi on edelleen mahdollista ja kaikki kommentit ja palautteet ovat tervetulleita. Seuraavan kerran palautteet katselmoidaan vuoden 2020 alussa Sisäympäristöryhmän kokouksessa ja katselmoinnin perusteella päätetään seuraavan päivityskierroksen tarpeellisuudesta.

Päivitysten julkaisemisesta on sovittu, että ellei erityistä tarvetta ole, päivitykset julkaistaan vuosittain tai harvemmin sen mukaan, mitä palautetta oppaista saadaan. Kaikki julkaistut versiot on ladattavissa Talotekniikkainfosta kunkin oppaan Palaute ja versiot -sivulta.

 

Jätä kommentti

*

*