Talotekniikan turvallisuus on koko työmaan asia – ”Jokainen työmaa on mestarinsa näköinen”

Nykyaikainen keino vaaratilanteiden ennakointiin on kerätä turvallisuushavaintoja – myös hyviä sellaisia – mobiilisovelluksella ja raportoida niitä eteenpäin. Aren projektipäällikkö Ville Kilpeläinen on löytänyt työmaalta siistin henkilönostimen. Kuva: Cristian Hallivuori

Työmaan jokainen työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija, niin myös työturvallisuuden. Kussakin talotekniikkalajissa on omat työturvallisuusriskinsä, jotka urakoitsija itse parhaiten tunnistaa ja joiden hallinnasta se vastaa. Vastuu on silti myös kohteen päätoteuttajalla, jonka on huolehdittava siitä, että ali- ja sivu-urakoitsija pääsevät tekemään töitään turvallisissa olosuhteissa.  

Turvallisuuskulttuuri rakennustyömailla on kohentunut huomattavasti etenkin viimeisten 15 vuoden aikana. Kypärän ja sittemmin myös silmäsuojainten ja viiltosuojahanskojen käytön yleistyminen on lisännyt myös talotekniikkatöiden turvallisuutta. Käytön pakollisuus kaikissa olosuhteissa on luonut selkeän käytännön, jossa ei pitäisi olla sijaa tapauskohtaiselle tulkinnalle. Silti eroja työmaiden välillä on jopa silloin, kun pääurakoitsija on sama ja vertailtavat kohteet samantyyppisiä.

– Jokainen työmaa on mestarinsa näköinen: siinä missä toinen on hyvin tarkka, toinen saattaa katsoa turvallisuussääntöjen tarkkaa noudattamista läpi sormien. Toki vastuunsa tuntevilla pääurakoitsijoilla on omat vakiintuneet käytäntönsä, kuten meilläkin omamme. Ne on meillä kirjattu turvallisuusjärjestelmään, minkä lisäksi joka työmaalle tulee laatia erillinen turvallisuussuunnitelma, kertoo Aren työturvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tämä teksti on näyte Talotekniikka-lehden 9/2022 jutusta. Millaisilla toimenpiteillä työmaiden turvallisuutta voidaan parantaa? Mitkä ovat yleisimpiä talotekniikka-alan työtapaturmia? Lue lisää ja klikkaa näköislehteen tästä.

Lue lisää

Katso kaikki