Takuuajan virhekustannukset jatkavat laskuaan

Korjauslistojen kärkipäässä ovat yhä parvekeovien- ja lasitusten sekä ikkunoiden asennuksiin liittyvät ongelmat, erityisesti puutteelliset säädöt ja tiivistys.

Rakennusteollisuus RT:n tekemä kysely jäsenyritystensä asuntorakentamisen takuuvirhekustannuksista osoittaa, että takuuajan virhekustannukset ovat yhä laskusuunnassa.

Tietoa on kerätty vuodesta 2006 alkaen, ja vuonna 2015 kustannukset saavuttivat alhaisimman tasonsa koko seuranta-aikana. Viime vuonna virhekustannusten osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista oli enää hieman alle 0,6 prosenttia.

Takuuajan virhekustannuksia enemmän laskua on tapahtunut takuuajan jälkeen havaittujen virheiden kustannuksissa. Seuranta-aikana niiden osuus on ollut korkeimmillaan yli 2 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista ja vielä kaksi vuotta sitten osuus oli 1 prosenttia.

Vuonna 2015 määrä oli painunut 0,1 prosenttiin. Tämän osuuden huomattava aleneminen on merkittävä nimenomaan siksi, koska tässä kategoriassa virheet ovat tyypillisesti vaikeammin havaittavia siten myös vaikeampia korjata.

Kyselyssä kartoitettiin myös tyypillisimpiä takuukorjausten aiheita. Valtaosa niistä oli varsin harmittomia, joskin asukkaiden kannalta kiusallisia. Korjauslistojen kärkipäässä ovat yhä parvekeovien- ja lasitusten sekä ikkunoiden asennuksiin liittyvät ongelmat, erityisesti puutteelliset säädöt ja tiivistys. Lisäksi takuutöinä on korjattu muun muassa seinäpintojen maalauksia sekä halkeamia seinissä ja katoissa.

Kysely keräsi tänäkin vuonna vastauksia kattavasti eri puolilta Suomea. Vastaajien joukko edusti tasaisesti kaikenkokoisia yrityksiä liikevaihtohaitarin ollessa 2 – 530 miljoonaa euroa.

”Vaikka vastausprosentti on matala, saaduista tuloksista voidaan vetää varovaisen myönteisiä johtopäätöksiä. Myös muiden laadun kehittymistä kuvaavien tekijöiden perusteella näyttää siltä, että yritysten tekemä pitkäjänteinen työ paremman laadun puolesta alkaa kantaa hedelmää”, Rakennusteollisuus RT:n rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen sanoo.

 

Lue lisää

Katso kaikki