Takanebackenin tuulipuisto valmistui – Viisi tuulivoimalaa tuottaa jatkossa puhdasta tuulisähköä noin 18 000 kotitalouden tarpeisiin

Kuva: Takanebackenin tuulipuisto

Takanebackenin 28,5 MW tuulipuisto on valmistunut Maalahden kuntaan. Puistossa on yhteensä viisi Nordexin 148 metrin korkuista tuulivoimalaa, jotka tuottavat jatkossa puhdasta tuulisähköä noin 18 000 kotitalouden tarpeisiin, kertoo Energiequelle GmbH tiedotteessaan.

Nyt valmistunut Takanebackenin tuulipuisto on kolmas hanke, jonka Energiequelle on toteuttanut ja ottanut täysin käyttöön Suomessa sen jälkeen, kun yhtiö laajensi toimintaansa Suomen markkinoille.

– Olemme olleet aktiivisesti mukana puiston kehittämisessä jo vuodesta 2016 lähtien. Takanebackenin tuulipuistoa voidaan pitää erinomaisena esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä maanomistajien, asukkaiden, yhteisön ja tuulivoimayhtiön välillä. Toimiva kommunikaatio kaikkien osapuolten kesken ja luottamukselliset suhteet ovat olleet merkittävä osa hankkeen onnistumista, Energiequellen toimitusjohtaja Nils Borstelmann kommentoi tiedotteessa.

Takanebackenin tuulipuisto ostettiin osaksi Klimavest-nimistä vaikuttavuusrahastoa. Rahaston kautta myös yksittäiset sijoittajat voivat sijoittaa esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin ja kohteisiin, joilla on todennettavissa oleva vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Investoinnissa KlimaVestin neuvonantajana toimi Commerz Real, joka johti tuulipuiston hankintaprosessia. Commerz Real on Saksan toiseksi suurimman pörssinoteeratun pankin Commerzbankin omistama tytäryhtiö. Commerz Real hallinnoi tällä hetkellä pankkikonsernin sijoitusrahastojen kautta yli 50 aurinkovoimalaa ja yli 40 tuulipuistosta Saksassa sekä Euroopassa, joiden nimellisteho on yhteensä noin 1500 megawattia.

Yhtiön uusiutuvan energian hankkeet myötätuulessa

Energiequellen työ Maalahdessa jatkuu vielä Takanebackenin tuulipuiston valmistuttua, sillä yhtiö ottaa jatkossa hoitaakseen voimaloiden käytännön operoinnin ja niin kuntalaiset kuin muutkin yhteistyökumppanit voivat jatkossakin olla yhteydessä Energiequelleen tuulipuistoon liittyvissä asioissa. Voimaloiden huollosta vastaa Nordex Finland Oy, jonka kanssa on tehty 35 vuoden huoltosopimus.

– Lisäksi etsimme aktiivisesti niin Maalahdesta kuin muistakin lähialueen kunnista uusia alueita, jotka ovat soveltuvia uusiutuvan energian tuotantoon, sillä yhtiöllä on suunnitelmissa vahvistaa läsnäoloaan Pohjanmaan alueella. Meillä on tällä hetkellä alueella valmiit puistot Soinissa ja Pyhäjoella sekä useampi projekti eri kehitysvaiheissa, ja läheisen Mikonkeitaan tuulipuiston rakennustyöt on määrä aloittaa tänä vuonna Kristiinankaupungissa. Lisäksi Vaasassa meillä työskentelee jo entuudestaan työntekijöitä, joten kaikki uudet mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon alueella ovat meille hyvinkin kiinnostavia, Borstelmann jatkaa tiedotteessa.

Takanebackenin jälkeen Energiequellen seuraavan tuulipuiston odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana Kalajoen kaupungin alueelle. Energiequellella on kaiken kaikkiaan suunnitteilla yhteensä noin 2 500 MW edestä tuulivoimahankkeita eri puolella Suomea sekä käynnistämässä ensimmäisiä aurinkovoimahankkeita Suomessa vielä tänä vuonna. Yhtiö pyrkii tulevana vuonna laajentaa toimintaansa Suomessa myös vetytalouteen ja Power-to-X-ratkaisuihin.

Takanebackenin tuulipuisto on yhteensä viiden tuulivoimalan kokonaisuus. Kyseessä on Pohjanmaalla sijaitsevan Maalahden kunnan kolmas tuulipuisto, ja se rakennettiin 25 kilometriä kunnan keskustan eteläpuolelle. Tuulipuisto tuottaa jatkossa vuosittain energiaa noin 18 000 kotitaloudelle. Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 28,5 MW ja voimalat ovat Nordexin N163/5.7 -tyypin tuulivoimaloita, jotka ovat Suomen ilmastoon soveltuvia.  

Lue lisää

Katso kaikki