Mitä kauempana tuulivoimalat sijaitsevat, sitä paremmin ne hyväksytään

Mökkikeskittymät haastavia tuulipuistojen sijaintipäätöksissä.

Sähkömarkkinoiden vallankumous – ”Vihreä siirtymä on Suomelle valtava teollinen mahdollisuus”

AVATTU MAKSUMUURIN TAKAA Uusiutuva energia, hajautettu sähköjärjestelmä, vihreä siirtymä ja sodan aiheuttama irtautuminen Venäjän tuonnista. Nämä teemat ovat värittäneet Jukka Ruususen työuran viimeisiä vuosia.

Suurten aurinkovoimaloiden tuotantokapasiteetti voi kymmenkertaistua vuoteen 2030 mennessä – ”Jopa 64 uutta aurinkovoimalahanketta on edennyt luvitusvaiheeseen”

Suomessa teollisen mittaluokan aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu teho voi kasvaa nykyisestä 50 megawatista jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä.