Suurten aurinkovoimaloiden tuotantokapasiteetti voi kymmenkertaistua vuoteen 2030 mennessä – ”Jopa 64 uutta aurinkovoimalahanketta on edennyt luvitusvaiheeseen”

Suomessa teollisen mittaluokan aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu teho voi kasvaa nykyisestä 50 megawatista jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Kuva: Piritta Vainio.

Jos kaikki tällä hetkellä suunnitteilla olevat hankkeet toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa nykyisestä kuudestatoista jopa sataankahteenkymmeneen vuoden 2030 loppuun mennessä. Tiedot ilmenevät Motivan ja Energiaviraston uudesta Aurinkosähkövoimalat-karttapalvelusta, kerrotaan Energiaviraston tiedotteessa.

Motivan ja Energiaviraston karttasovellukseen on koottu tietoa teollisen mittaluokan aurinkovoimaloista. Palvelu näyttää Suomessa suunnitteilla, rakenteilla ja käytössä olevat yli yhden megawatin aurinkovoimalat. Suunnitteilla olevien voimaloiden osalta palvelu näyttää myös hankkeen etenemisvaiheen, tiedotteessa kerrotaan.

Suurten voimaloiden tuotantokapasiteetti kuusinkertaistuu jo lähiaikoina 

Parhaillaan on rakenteilla kuusi teollisen mittaluokan aurinkovoimalaa, joiden käyttöönotto yli kuusinkertaistaa suurten, yli yhden megawatin aurinkovoimaloiden kapasiteetin nykyisestä 50 megawatista noin 310 megawattiin.

– Yhtiöiltä ja julkisista tietolähteistä saatujen tietojen mukaan jopa 64 uutta aurinkovoimalahanketta on edennyt luvitusvaiheeseen. Toteutuessaan ne lisäävät teollisen mittaluokan aurinkovoiman tuotantokapasiteettia arviolta jopa 6 500 megawattia, kertoo Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen tiedotteessa.

Lisäksi esiselvitysvaiheessa on tämänhetkisten tietojen mukaan reilu kolmisenkymmentä hanketta, jotka toteutuessaan lisäävät tuotantokapasiteettia edelleen 2 700 megawattia.

– Kaikki tähän mennessä julkaistut voimalahankkeet eivät välttämättä toteudu suunnitellussa laajuudessa tai laisinkaan. Luvitukseen voidaan esimerkiksi hakea suurempaa laitosta, joka loppujen lopuksi päästään toteuttamaan. Toisaalta tulevaisuudessa julkistetaan uusia hankkeita, jotka eivät vielä näy luvuissa, arvioi Virtanen tiedotteessa.

Myös voimaloiden koossa otetaan isoja harppauksia. Kun tällä hetkellä Suomen suurin aurinkovoimala on teholtaan noin 10 megawattia, suunnitteilla olevista voimaloista yleisimpiä ovat 50–100 megawatin aurinkopuistot. Mukana on myös useampi yli 500 megawatin laitos.

Kasvutrendi näkyy myös pientuotannossa 

Energiaviraston vuotuisen tilaston mukaan aurinkoenergian pientuotannon kapasiteetti on kasvanut Suomessa merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2022 aurinkosähkön pientuotanto oli yhteensä noin 635 megawattia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 60 prosenttia. Pientuotannolla tarkoitetaan alle megawatin aurinkosähköjärjestelmiä, joita on tyypillisesti käytössä esimerkiksi kotitalouksissa ja palvelualan kiinteistöissä, tiedotteessa kerrotaan.

Nyt julkaistu karttapalvelu auttaa seuraamaan teollisen mittaluokan aurinkosähkötuotannon kehitystä Suomessa.

– Karttapalvelu tarjoaa uutta ja tarkempaa tietoa suunnitelluista teollisen mittaluokan voimalahankkeista ja niiden etenemisestä. Palvelu auttaa myös hahmottamaan minkä kokoluokan aurinkovoimaloita kehitetään ja mihin päin Suomea. Karttaa päivitetään neljä kertaa vuodessa ja siihen lisätään uusia hankkeita sitä myötä, kun niistä tiedotetaan julkisesti, kertoo ylitarkastaja Mervi Suni Energiavirastosta tiedotteessa.

Ympäristöministeriössä tehdään parhaillaan aurinkovoimaloiden luvitukseen ja kaavoitukseen liittyvää ohjeistusta, joka julkaistaan keväällä 2024.

Lue lisää

Katso kaikki