Mitä kauempana tuulivoimalat sijaitsevat, sitä paremmin ne hyväksytään

Mökkikeskittymät haastavia tuulipuistojen sijaintipäätöksissä.

Kuva: Shutterstock

Tuulivoimapuistojen etäinen sijainti lisää myönteistä suhtautumista niihin ja tuulivoimaan, kertoo kansalaiskyselyyn pohjaava tuore tutkimus. Käytössä jo olevat tuulivoimalat koetaan hyväksyttävämpinä kuin vasta suunnitteilla olevat. Tuulivoimalat hyväksytään paremmin kodin kuin loma-asunnon läheisyyteen, mikä saattaa tuoda haasteita voimaloiden sijoittamiseen erityisesti alueilla, joilla on paljon loma-asutusta, kerrotaan Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

Suomessa tuulivoiman tuotannon odotetaan vähintään kolminkertaistuvan tulevina vuosikymmeninä. Tuulivoimalla voidaan osittain ratkaista ilmastonmuutoksen ja energiariippuvuuden pitkän aikavälin haasteita, mutta lyhyen aikavälin seuraukset ihmisten arjessa vaikuttavat tuulivoiman hyväksyttävyyteen. Hyväksyttävyyden puute puolestaan saattaa hidastaa uusien tuulipuistojen perustamista.

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin tuulivoimaloiden sijaintietäisyyden vaikutusta siihen, kuinka hyväksyttävänä tuulivoimaa pidetään. Tutkimusaineisto kerättiin kansalaiskyselyllä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa eli maakunnissa, jotka ovat tuulivoimakeskittymiä ja joiden väestötiheys on suomalaisittain suurehko. Huomioon otettiin vastaajien kodin sekä mahdollisen loma-asunnon ympäristöissä olevat tuulivoimalat sekä suunnitteluvaiheessa olevat voimalat, tiedotteessa kerrotaan.

Tuulivoimaa mieluummin kodin kuin loma-asunnon lähelle

Tuulivoimalat koettiin hyväksyttävämpinä vakituisen kodin lähipiirissä kuin loma-asunnon läheisyydessä, mikä yllätti tutkijatkin. 
– Mitä todennäköisimmin tulokseen vaikuttivat erilaiset elämäntyylit näissä kahdessa paikassa. Vakituisessa kodissa ihmisten arki on hyvin riippuvaista teknologiasta ja sähköntuotannosta, joten on loogista hyväksyä ratkaisuja, jotka ylläpitävät teknologiasta riippuvaista elämäntapaa. Monelle loma-asumisen ideaali puolestaan on viettää yksinkertaista elämää luonnossa ja paeta tekniikasta riippuvaisia päivittäisiä toimintoja, pohtii tutkimusprofessori Eija Pouta Lukesta tiedotteessa.

Loma-asuminen luokin haasteita esimerkiksi kunnille: kuinka ottaa oikeudenmukaisesti huomioon sekä asutus että loma-asutus sijaintipäätöksissä? Kuunnellaanko päätöksissä vakituista asujaa vai lyhyen aikaa vuodesta mökillään olevaa loma-asujaa?

Mitä kauempana, sen parempi – taustalla huoli vaikutuksista omaisuuteen

– Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että ihmiset eivät halua tuulipuistohankkeita lähelleen riippumatta siitä, onko heillä itsellään arkipäivän kulkureiteiltä näkymiä puistoihin. Todennäköisesti ihmiset ovat huolissaan hankkeiden vaikutuksesta heidän omaisuutensa arvoon tai vaikkapa kyläyhteisöön, arvelee Pouta tiedotteessa.

Tuulivoimaloiden hyväksyttävyys pohjaa käsityksiin voimaloiden vaikutuksista. Maantieteellisen etäisyyden kasvaessa vastaajien suhtautumisessa painottuivat enemmän kuva tuulivoimasta puhtaana energiamuotona ja tulevaisuuden energiantuotannon mahdollisuudet. Lyhyemmillä etäisyyksillä suhtautumisessa painottuivat paikalliset konkreettiset vaikutukset. Kielteisiä käsityksiä olivat muun muassa tuulivoimaloiden vaikutukset ulkoiluympäristöön ja maa- ja metsätalouden mahdollisuuksiin sekä vaikutukset eläinten elinolosuhteisiin. Tavanomaisesta oletuksesta poiketen maisemavaikutukset saatettiin kokea myös myönteisinä.

Käytössä jo olevat tuulivoimalat koettiin hyväksyttävämpänä kuin vasta suunnitteilla olevat eli asenteet muuttuvat myönteiseen suuntaan ihmisten tottuessa tuulipuistoihin ja ajatukseen niistä. Toteutuksen myötä konkretia kasvaa ja osa uhkakuvista saattaa väistyä.

Suomessa turbiinien tiheys on edelleen melko alhainen ja etäisyydet lähimpiin tuuliturbiineihin ovat suhteellisen korkeita verrattuna useisiin muihin Itämeren alueen maihin kuten Saksaan tai Tanskaan. 

– Suomessa tuulivoimaloita on ollut tähän saakka mahdollista sijoittaa melko syrjäisille ja harvaan asutuille alueille. Sen vuoksi mukana oli vähän vastaajia, joiden asunto tai loma-asunto on aivan tuulipuistojen välittömässä läheisyydessä. Myös lähellä voimaloita asuvien asenteita pitäisi saada jatkossa mitattua, sanoo Pouta tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki