Vetylaitos rakennuksen energianlähteenä – Uusiutuvalla energialla tuotettu vety on päästötöntä

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä vedyn avulla voidaan lisätä energiantuotantoa ja tasata kulutuksen vaihteluja ilman hiilidioksidipäästöjä.

Fingrid ja Gasgrid yhteiseen tutkimushankkeeseen vetytalouden mahdollistamiseksi

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ja kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland aloittivat keväällä 2021 yhteistyön, jonka tavoitteena on…