Fingrid ja Gasgrid yhteiseen tutkimushankkeeseen vetytalouden mahdollistamiseksi

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ja kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland aloittivat keväällä 2021 yhteistyön, jonka tavoitteena on selvittää vetytalouden mahdollisuuksia Suomessa sekä energiainfrastruktuurin roolia vetytalouden mahdollistajana. Yhteistyö saa konkreettista jatkoa Gasgridin ja Fingridin yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joka toteutetaan osana laajempaa, useista suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvaa tutkimushankekonsortiota. Business Finland on 28. lokakuuta myöntänyt tukea sekä Fingridin ja Gasgridin yhteishankkeelle, että laajemmalle kokonaisuudelle, kerrotaan Fingridin tiedotteessa.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii nopeita ja suuria päästövähennyksiä. Puhtaasti tuotetun vedyn hyödyntäminen on tunnistettu potentiaaliseksi päästövähennyskeinoksi ja vedyn kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi niin kotimaassa kuin koko Euroopassa.

Tulevaisuuden vetytalous luo tarpeita energiainfrastruktuurin kehittämiselle ja yhteissuunnittelulle. Gasgridin ja Fingridin yhteistyöhankkeessa tutkitaan vedyn tuotannon ja kulutuksen tulevaisuuden kehityskulkuja Suomessa. Tavoitteena on tunnistaa konkreettiset jatkokehitystarpeet vetytalouden mahdollistamiseksi energiajärjestelmien ja markkinoiden kehityksen näkökulmasta.

– Suomella on erinomaiset edellytykset tuottaa erittäin paljon puhdasta ja edullista sähköä. Tämä luo meille kilpailuetua vedyn tuotannossa. Vahva sähkön siirtoverkko mahdollistaa vetytalouden syntymisen ja Suomen kasvupotentiaalin hyödyntämisen, sanoo Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä tiedotteessa.

Yhteistyöhankkellaan Gasgrid ja Fingrid osallistuvat HYGCEL konsortioon (Hydrogen and Carbon Value Chains in Green Electrification), joka koostuu useista suomalaisista yrityksistä ja yliopistoista. Business Finland on myöntänyt tukea HYGCEL-hankekokonaisuudelle, jonka budjetti on yli 10 M€.

Osana tätä kokonaisuutta myös Gasgridin ja Fingridin yhteishanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen.

– Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi ja vetytalouden mahdollistamiseksi on tärkeää kehittää Suomen yhteiskunnan kannalta kustannustehokkain energiansiirtojärjestelmä, jonka osana vetyverkko voi toimia. Laajapohjainen yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten kesken edesauttaa toimivan ja kilpailukykyisen monimuotoisten kaasujen markkinan ja siirtoalustan luomista Suomessa, kertoo Gasgrid Finlandin Strateginen analyysi & TKI -yksikön päällikkö Sara Kärki tiedotteessa.

Yhteistyöhankkeessa tehdään Suomen vetytalouden ja energiansiirtojärjestelmän kehityksen skenaarioita, joiden perustana käytetään sidosryhmiltä koottuja näkemyksiä vetytalouden kehityksestä. Lisäksi selvitetään vetyverkon rakennettavuutta ja kehitetään vetymarkkinan ja sektori-integraation perusteita. Hankkeen keskeiset tulokset julkaistaan. Hanke valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kommentit

    Mauri Mattsson
    11.11.2021 10:24

    CO2 pitoisuus on noussut 1900-livun alusta 100 ppm ja lämpötila 0,6 astetta. Koska CO2 vaikutus ilman lämpenemiseen on logaritminen, niin 1,2 asteen nousu vaatisi 600 ppm:n CO2 pitoisuuden.
    Lämpötila on median mukaan noussut nyt 1,07 astetta ja CO2 taso on 414 ppm.
    Näin ollen Maailma haukkuu väärää puutä ja puhuu Glasgowissa fysiikan vastaisen tieteen sanoin..

Jätä kommentti

*

*