RALA Kuivaketju10-statusten myöntäminen alkaa – status on puolueeton osoitus kohteen kuivaketjun katkeamattomuudesta

Kuivaketju10 on toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennusprosessin eri vaiheissa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakentamisen…

Toimintamallilla eroon kosteusongelmista

Ympäristöministeriö sekä kiinteistö- ja rakennusala esittävät suosituksen toimintatavoista, joiden avulla rakennusten kosteusongelmia vähennetään olennaisesti.

Järjestöt nostavat rakentamisen hyviä käytänteitä esiin

ATL, RAKLI, RT, SKOL ja RALA ovat aloittaneet hankkeen, jonka tarkoitus on selvittää rakentamisen hyviä käytänteitä ja laittaa niitä jakoon alalla.

Asenne, ajanhallinta ja asiakaskeskeisyys toivat voiton

Rakentamisen Laatuteko 2016 -kilpailun voitto jaettiin kahden ehdokkaan kesken.