Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin sisällöstä sopu parlamentin valiokunnassa

Olli Seppänen: "Kuten oletettavissa oli, kolmikantaneuvotteluissa lievennettiin monia parlamentin esittämiä tiukkoja sisällöllisiä ja aikataulullisia tavoitteita."

Energiatehokkuutta talotekniikkaan

**Tilaajille** Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien pakollisia tarkastuksia. Direktiivi mahdollistaa kuitenkin myös vaihtoehtoisen menettelyn.