Lappeenrannan keskustakorttelin rakentaminen vauhdissa

Lappeenrannan keskusta-alueella on käynnissä tai käynnistymässä useiden korttelien kehityshankkeita.