Pasilan Tripla on esteettömyyden edelläkävijä

Uusi video havainnollistaa, miten Triplassa asutaan, työskennellään ja liikutaan tulevaisuudessa.

Uusi video havainnollistaa, miten Triplassa asutaan, työskennellään ja liikutaan tulevaisuudessa.

Triplan uuden rautatieaseman, Mall of Triplan ja alueen yleisten jalankulkuväylien esteettömyyttä lähdettiin miettimään jo vuonna 2015 esteettömyyssuunnittelijan kanssa. Lopputuloksena Tripla on esteettömän julkisen tilan pilottikohde, jonka suunnittelua on tehty rinta rinnan uuden valtakunnallisen esteettömyyssuunnittelun ohjeistuksen kanssa.

Triplan suunnitteluun ja toukokuussa 2019 julkaistavan uuden esteettömyyssuunnittelun ohjeistuksen luomiseen ovat Triplan esteettömyyssuunnittelijan Sirpa Laitisen (WSP Finland Oy) lisäksi osallistuneet Väylävirasto sekä Helsingin esteettömyysasiamies.

Ohjetyössä mukana ovat asiantuntijoina myös HSL, Ympäristöministeriö sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien esteettömyysasiantuntijat. Triplan esteettömyyssuunnittelussa mukana on ollut lisäksi Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan edustaja ja Näkövammaisten liitto.

Käytännössä esteettömyys näkyy Triplassa muun muassa havaitsemisen helpottamiseksi luotuina värikoodeina ja tummuuskontrasteina sekä valaistuksena, sormin tunnusteltavina opasteteksteinä, valkoiselle kepille tarkoitettuina lattiaopasteina, induktiosilmukoina, selkokielisinä karttoina ja kokonaan esteettömiksi suunniteltuina reitteinä. Myös Triplan YIT Kodit on rakennettu nykyisten esteettömyysvaatimusten mukaisesti.

Triplasta asunnon ostavalla on tulevaisuudessa sisäyhteys Mall of Triplan päivittäistavara-, erikoiskauppa-, ravintola-, kahvila- ja viihdepalveluihin, pysäköintitiloihin sekä Pasilan rautatieasemalle – ja sieltä lentoaseman kautta lähes mihin päin maailmaa tahansa.

Kuva: Soini Horto

Lue lisää

Katso kaikki