Suvi Karirinne Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan johtajaksi

Tekniikan tohtori Suvi Karirinne, 46, on nimitetty Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC -tutkimusalustan johtajaksi.

Tekniikan tohtori Suvi Karirinne, 46, on nimitetty Vaasan yliopiston Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC -tutkimusalustan johtajaksi.

VEBIC on energiaan ja kestävään kehitykseen keskittynyt avoin ja monitieteinen tutkimus- ja innovaatioalusta. Suvi Karirinne aloittaa tehtävässä 19. marraskuuta 2018.
Karirinne siirtyy Vaasan yliopistoon Biolan Ekoasuminen Oy:n toimialapäällikön tehtävästä, jossa hänen vastuullaan on ollut muun muassa ekologisen asumisen kehittäminen ja tuotteistaminen.

”Suvi Karirinteellä on vankka kokemus TKI-hankkeiden johtamisesta sekä kattavat verkostot yrityksiin ja rahoittajiin, mikä on tärkeää tutkimusalustan johtamisessa ja kehittämisessä. Karirinteen kokemus uusiutuvan energian liiketoiminnan rakentamisesta vahvistaa VEBICin asemaa monitieteisenä energian ja kestävän kehityksen tutkimusalustana”, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

VEBICissä yhdistyvät monialainen tutkimus ja yritysmaailman osaaminen. Tuloksena on globaalisti vaikuttavia ratkaisuja vähäpäästöisen energiantuotannon ja kestävää kehitystä tukevan liiketoiminnan yhdistämiseksi. Energia ja kestävä kehitys ovat yksi Vaasan yliopiston tutkimuksen painoaloista.

VEBICin laboratoriokokonaisuuteen kuuluvat moottori- ja polttoainelaboratoriot. Tutkimusympäristön luomiseen ja laboratorioiden varustamiseen on investoitu runsaat neljä miljoonaa euroa, josta iso osa on saatu rahoituksena Tekesiltä ja energiateknologiayrityksiltä.

VEBICissä tehtävän tutkimuksen piiriin kuuluvat uusi energiateknologia sekä sen käyttöönoton vaikutukset liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Projektit keskittyvät esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin, joustavaan energiantuotantoon, polttomoottoreita käyttävien voimaloiden sähköjärjestelmiin, energiantuotannon hukkaenergian ja päästöjen vähentämiseen sekä energiasektorin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin näkökohtiin.

”Energiamurros muuttaa energiantuotantoa keskitetyistä ratkaisuista hajautetumpiin järjestelmiin. Tämä yhdessä digitalisaation kanssa muuttaa energiasektorin toimintaympäristön rakennetta ja liiketoimintamalleja sekä asiakkaan roolin passiivisesta aktiiviseksi”, Karirinne kertoo.

”Energiamurros on siten myös mahdollisuus uusien kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen. Vaasan yliopiston uudistunut organisaatio, kolme uutta avointa tutkimusalustaa sekä aktiivinen yhteistyö ja tekemisen meininki alueen toimijoiden kesken antavat hyvät edellytykset vastata tulevaisuuden haasteisiin. Odotan suurella mielenkiinnolla, mitä yhdessä saamme aikaan.”

Karirinteen taustani on monitieteinen ja monialainen. Monipuolinen tausta tuo erilaista ja täydentävää näkemystä yliopistossa tehtävään energialiiketoiminnan tutkimukseen. VEBICin johtajan yksi tärkeä tehtävä on aktivoida tieteellisiä yksiköitä läpileikkaavaan tutkimustoimintaan. Kaikki mielenkiintoinen ja uusi tapahtuu yleensä rajapinoilla; siellä missä kohtaavat teknologiat, prosessit, palvelut ja ihmiset.

Karirinne on toiminut kestävän energiantuotannon ja kehityksen parissa 20 vuoden ajan. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulussa uusiutuvaan energiateknologiaan ja energiatehokkuuteen keskittyvän tiimin vetäjänä sekä FinNuclear ry:ssä yrityskonsortiokehityksestä vastaavana projektipäällikkönä. Karirinne on väitellyt tekniikan tohtoriksi Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2004.

Lue lisää

Katso kaikki