RIA, RIL ja RKL: Suomesta 2020-luvun rakentamisen mallimaa

Rakennusalan ammattilaisia edustavat järjestöt RIA, RIL ja RKL julkaisivat kannanoton tulevaan hallitusohjelmaan.

Rakennusalan ammattilaisia edustavat järjestöt RIA, RIL ja RKL julkaisivat kannanoton tulevaan hallitusohjelmaan.

Kannanoton mukaan julkisten rakennusten korjausvelkaa on vähennettävä määrätietoisella korjausrakentamisella, minkä lisäksi hallitusohjelmassa on varmistettava liikenneinfran ylläpidon ja korjaamisen vaatima rahoitustaso. Järjestöistä on tärkeää, että rakennusalan sääntelyn uudistamista jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistyö on toteutettava suunnitellusti. Lisäksi uudistuksen yhteydessä on nopeutettava ja selkeytettävä kaavoitusta sekä sujuvoitettava lupakäytäntöä.

”Rakentamisen toimiala kehittää suomalaista yhteiskuntaa aina alueiden suunnittelusta itse rakennustuotantoon. Alalle ja sen palveluksessa työskenteleville on tärkeää, että tulevaisuudennäkymät ovat selkeät ja tulevaisuuteen suuntaavat”, toteaa rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn toimitusjohtaja Kimmo Sandberg.

”Erilaisia digitaalisia ratkaisuita on hyödynnettävä suunnittelusta ja rakennuslupavaiheesta aina käyttöön ja ylläpitoon saakka. Digitalisaatio mahdollistaa koko elinkaaren aikaisen tiedon hyödyntämisen ja tämän myötä myös rakennetun ympäristön laadun parantamisen”, sanoo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen.

”Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen laadun turvaaminen edellyttää perusrahoituksen lisäämistä. Rakennusalan korkeakoulujen aloituspaikkamääriä on arvioitava uudelleen. Erityisesti työnjohtajien (rakennusmestari AMK) kohdalla työelämästä poistuvien määrä on korkea”, sanoo rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKLn toimitusjohtaja Hannu Järveläinen.

 

Lue lisää

Katso kaikki