Sähköistysala hallitusohjelmasta: yhteistyöllä tavoitteisiin

Vasta nimitetyllä hallituksella on edessään kova työ pyrkiessään saavuttamaan hallitusohjelmaan kirjatut, kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet.

RIA, RIL ja RKL: Suomesta 2020-luvun rakentamisen mallimaa

Rakennusalan ammattilaisia edustavat järjestöt RIA, RIL ja RKL julkaisivat kannanoton tulevaan hallitusohjelmaan.