Suomen LVI-liitto odottaa korona-ajan synnyttävän innovaatioita ilmanvaihdossa

SuLVIn mukaan useat LVI-tekniikan ja ilmanvaihdon asiantuntijat ovat kehottaneet terveysviranomaisia luokittelemaan Covid-19-viruksen ilmavälitteiseksi.

Suomen LVI-liiton mukaan useat LVI-tekniikan ja ilmanvaihdon asiantuntijat ovat kehottaneet terveysviranomaisia luokittelemaan Covid-19-viruksen ilmavälitteiseksi. Huoneilmassa olevien epäpuhtauksien pitoisuutta voidaan laskea tehokkaalla ilmanvaihdolla tai kierrättämällä huoneilmaa suodattimen lävitse.
Pienten viruspartikkelien leviämisen hillitseminen edellyttää täysin uudenlaista ajattelua. Pandemian jälkeisessä maailmassa Suomen LVI-liiton asiantuntijat odottavat viruksesta kertyvän tiedon kirittävän ilmanvaihtoteknologian innovaatioita.

Covid-19-virus leviää ilmavirtausten mukana

Useat tutkijat maailmanlaajuisesti ovat kehottaneet terveysviranomaisia luokittelemaan Covid-19-viruksen ilmavälitteiseksi.
Australialainen professori Lidia Morawska ja kiinalainen professori Junji Cao nostavat esimerkiksi viruksen leviämisen risteilyaluksilla.

Tapaukset osoittavat, että virus on voinut levitä hyttien välillä ilmanvaihtojärjestelmän kautta, sillä henkilöt sairastuivat hytteihin eristämisestä huolimatta. Myös Wuhanin alueella virus levisi, vaikkeivat henkilöt olleet kontaktissa toisiinsa.

Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liiton, REHVAn julkaisemassa ohjeistuksessa on otettu huomioon ilmassa leviävän viruksen mahdollisuus alusta lähtien, sillä aiemmassa SARS-epidemiassa virus levisi ilmateitse.

Suomalainen Aalto-yliopisto ja yliopiston yhteistyökumppanit ovat simuloineet, miten yskäisy liikkuu tilassa. Alustavat tulokset osoittavat, että samassa tilassa oleilevien ihmisten aerosolipilvi voi leijailla ilmassa pitkään lähellä hengityskorkeutta. Aalto-yliopiston mukaan aerosolipilven leviämistä tilassa voi kuvitella samoin kuin tupakansavun leviämisen.

Tehokas ilmanvaihto tai huoneilman suodatus

Ilmanvaihdon tulee aina perustua hyvään suunnitteluun, mitoitukseen ja säännöllisiin huoltotoimenpiteisiin. Huoltotoimenpiteitä ovat käytännössä kanaviston tasapainotus sekä suodattimien puhdistaminen tai vaihto. Jo näillä toimenpiteillä vaikuttaa merkittävästi sisäilman puhtauteen.

Covid-19-viruksen leviämisen hidastamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee vähintään 1–2 metrin etäisyyttä muihin ihmisiin.

– Kun henkilöiden etäisyys ylittää 1,5 metriä, tehokkaalla ilmanvaihdolla voidaan laskea ilmassa olevien epäpuhtauksien pitoisuutta. Vastaava vaikutus saadaan tilassa tehokkaalla huoneilman suodatuksella, joka laskee huoneilman keskimääräistä pitoisuutta, kertoo professori Risto Kosonen (Aalto-yliopisto), pohjoismaisten LVI-liittojen järjestön, SCANVACin puheenjohtaja.

Pandemian odotetaan kiihdyttävän ilmanvaihtoteknologian innovaatioita

Kososen mukaan ilmavirtojen lisäksi tulee taata hyvä ilmanvaihdon tehokkuus ja ottaa huomioon ilmanjakotapojen merkitys ilmanvaihdon tehokkuuteen. Hallinnan kokonaisuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi.

– Lisäksi vaikuttavat henkilöiden sijainti huonetilassa ja lämpökuorman vaikutus tilan ilmanjakoon. Jos viruksen leviämistä ilmateitse halutaan hillitä, täytyy koko tilan ilmanjako miettiä uudestaan ja tuoda tuloilma tilaan täysin eri tavalla kuin nykyisin. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia tapoja tuoda ilmaa 1,2 metrin korkeudella, eli lähellä hengitysvyöhykettä.

Covid-19-viruksesta koottava tieto tullee synnyttämään uusia innovaatioita siitä, miten ilmanvaihdon päätelaitteilla pystytään vaikuttamaan pienhiukkasten liikkumiseen tilassa, arvioivat Suomen LVI-liiton asiantuntijat.

– Riskienhallinta edellyttää myös ilmavälitteisiin viruksiin varautumista tulevaisuudessa. Tämä onnistuu hyvällä yhteistyöllä tiedeyhteisön, terveydenhuollon viranomaisten, ilmanvaihdon laitevalmistajien ja LVI-suunnittelijoiden kesken, toteaa Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Samuli Könkö.

Lue lisää

Katso kaikki