Suojelupoliisin uuden toimitilan rakennustyöt käynnistyvät Helsingissä – Toimitilat tehdään mahdollisimman tehokkaiksi ja muunneltaviksi

Rakennushanke toteutetaan Senaatin allianssimallilla

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Suojelupoliisille uudet toimitilat Helsingin Kaartinkaupunkiin, ns. Kaartin kortteliin. Rakennusluvan tultua voimaan SRV käynnistää rakennustyöt nyt täydellä teholla. Uudisrakennus korvaa kaksi vanhaa rakennusta Fabianinkadulla. Rakennusten purkamista valmistelevat työt alkavat helmikuussa 2022, ja uusi toimitila valmistuu vuoden 2024 lopulla, kertoo SRV Yhtiöt tiedotteessaan.

Talotekniikka-lehti

Työt käynnistyvät työmaan aitaamisella ja purkutöillä. Neljä metriä korkea työmaa-aita kaventaa katua koko korttelin matkalla Kaartinkujan ja Eteläisen Makasiinikadun välillä siten, että Fabianinkadun länsipuolen kadunvarsipysäköintipaikat poistuvat ja ajorata kaventuu yhden ajokaistan levyiseksi kyseiseltä matkalta.

Aitaustöiden jälkeen aloitetaan Fabianinkatu 2:ssa sijaitsevien toimistorakennusten purkutyöt, jotka tehdään siten, että naapurustolle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman pieni.

– Pölyämistä pyritään minimoimaan muun muassa kastelemalla purettavaa rakennetta ja puhdistamalla katualue säännöllisesti. Lisäksi työmaalta poistettavat purkujätteet ja maa-aines kuljetetaan tarvittaessa peitettyinä ja autojen renkaat pestään ennen katuverkkoon liittymistä, kertoo rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi tiedotteessa.

Purkutyöt alkavat helmikuussa 2022 ja valmistuvat heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Kesällä työmaalla alkavat myös louhinta- ja räjäytystyöt, jotka kestävät vuoden 2022 loppuun.

Uudisrakennuksella turvataan Supon toimitilat pitkälle tulevaisuuteen

SRV on tehnyt Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyötä jo useissa vaativissa turvaluokitelluissa hankkeessa.  Suojelupoliisin toimitilahanke on Suomen oloissa poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen rakennuksen turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen tehtävien ratkaisuiden vuoksi.

Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä Suojelupoliisin kanssa. Tavoitteena on rakentaa tilat, jotka palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjän toimintaa ja tehtäviä. Toimitilat tehdään mahdollisimman tehokkaiksi ja muunneltaviksi, jotta rakennusta voidaan käyttää mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Toimitilan ulkoasu perustuu vuonna 2017 järjestettyyn Kaartin korttelin kaupunkikuvalliseen ideakilpailuun, jonka tavoitteena oli löytää uudisrakennukselle ympäristöön sopiva ja kestävä kaupunkikuvallinen ratkaisu. Uudisrakennus kunnioittaa alueen kaupunkikuvaa ja esimerkiksi rakennuksen kerroskorkeus ei nouse nykyisestä.

Pääsuunnittelijana ja arkkitehtina toimi Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.

Rakentamisen valmistelevat työt alkoivat loppuvuodesta 2020

Rakentamista on valmisteltu jo loppuvuodesta 2020 lähtien. Alkuperäinen tavoite oli, että rakennus olisi valmistunut vuodenvaihteessa 2023-2024. Rakennusluvan saaminen edellytti kuitenkin koko Kaartin korttelin asemakaavamuutosta, joka sai lainvoiman vuoden 2021 lopulla.

Näin ollen rakentamisen valmistuminen siirtyi vuoden 2024 lopulle, ja Suojelupoliisi muuttaa uusiin tiloihin vuonna 2025.

Rakennushanke toteutetaan Senaatin allianssimallilla, jonka Senaatti on kehittänyt erityisesti suurten ja vaativien rakennushankkeidensa toteuttamiseen. Allianssikumppanina ja pääurakoitsijana toimii SRV.  Hankkeen kustannusarvio on 135 milj. euroa.

Lue lisää

Katso kaikki